Videreutdanning - Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning - Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag Studieinformasjon

Studiested
Nettbasert
Studiepoeng
15+15
Kull/termin
Høst 2021
Omfang
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Kartlegging, analyse og utprøving

Emnekode ATEKO6100
Studiepoeng 15.0

Programplan

Studiestart høst 2021 - Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag

Studiestart høst 2021 - Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite i forbindelse med studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak-lui@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Timeplan 

Studiet er et asynkront nettbasert tilbud, uten fellessamlinger (oppstart 23.8). Det forventes at deltakerne følger den oppsatte progresjonen, deltar i nettbasert samhandling, gjennomfører hospitering (3-5 dager pr emne) i relevante virksomheter og arbeidskrav knyttet til studiet. Studentene arbeider både individuelt og i grupper med fagstoff og utvikling av undervisningsopplegg.  I forbindelse med arbeidskravene skal studentene dele erfaringer, oppdagelser og refleksjoner med hverandre og kollegaer.


Har du fullført sjekklisten for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Sjekklisten for nye studenter finner du på våre sider om studiestart. Her finner du også informasjon om semesterregistrering, semesteravgift, studiekort og mye mer. På student.oslomet.no finnes også informasjon om blant annet læringsplatformen Canvas, guide til oppgaveskriving, eksamen og trådløst nett. 

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Pensumlistene dine vil du finne under emner/pensumlister lenger oppe på siden innen studiestart og i læringsplattformen Canvas etter at du har fått pinkode og brukernavn. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas. 

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden. 

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss