Droppe til innhold

Karakterutskrift og vitnemål

Både endelig karakterutskrift og vitnemål blir automatisk tilsendt hvis du fullfører studiet ditt i henhold til normert studieprogresjon. Trenger du dokumentasjon på avlagte studiepoeng i løpet av studiet ditt, kan dette bestilles via Studentweb eller hentes via vitnemålsportalen.
  • eksternlenke

    Karakterutskrift bestiller du på Studentweb

  • behandlingstid

    Det kan ta opptil en uke å få karakterutskrift tilsendt i posten

Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en ny digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte.

Logg inn

Du kan logge på Vitnemålsportalen med Feide eller ID-porten med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Mer om vitnemålsportalen, se her.

Vitnemål

Her kan du lese alt om vitnemål og Diploma Supplement ved OsloMet.

Husk dette når du bestiller karakterutskrift:

  • Karakterutskrift blir sendt til semesteradressen din. Sjekk at du har riktig semesteradresse i Studentweb.
  • Velg om du ønsker karakterutskriften på norsk eller engelsk.
  • Hvis du er oppmeldt til eksamen kan du velge at karakterutskriften ikke skal skrives ut før resultatene på en eller flere eksamener er kommet. Hak av for de emnene du ønsker å vente på.
  • Fra du har bestilt en karakterutskrift går det omtrent 14 dager til du kan bestille en ny.

Dersom du ikke kan bestille i Studentweb 

Dersom det haster med å få en karakterutskrift eller du av en eller annen grunn er forhindret fra å bestille i Studentweb, kan du henvende deg til infosenteret/servicetorget på studiestedet ditt.

Du må møte opp personlig og ha med legitimasjon.

Når får du karakterutskriften din?

Dersom utdanningen avsluttes etter normalt løp, vil du automatisk få tilsendt karakterutskrift fra fakultetet ditt. Hvis du er forsinket i studiet, må du selv bestille karakterutskrift.

Etter at siste sensur er falt, og eksamensresultatet er gjort kjent i Studentweb, vil det normalt gå tre til fire uker før du kan forvente å motta endelig karakterutskrift.

Før det blir utstedt karakterutskrift, må det være klart at det ikke vil bli endring i eksamensresultatet. Dersom du for eksempel har klaget på en karakter vil du ikke motta karakterutskrift før din klage er ferdigbehandlet.

Tidligere student?

Tidligere studenter kan også logge inn på Studentweb og bestille karakterutskrift eller benytte vitnemålsportalen. Hvis du mangler PIN-kode i Studentwb, får du den sendt til din e-post fra innloggingssiden. Hvis du ikke får tilgang må du kontakte infosenteret ved ditt fakultet.

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er kun åpen i høysesong.

Sykmelding for eksamen og klage på karakter leveres til ditt fakultet.

Servicetorget Kjeller

chatbot-portlet