Karakterutskrift og vitnemål | Eksamen - Student

Vurderingsresultat og karakterutskrift

Vurderingsresultat og karakterutskrift

Du får digitalt vitnemål når du har fullført studiet ditt. I Studentweb og på Vitnemålsportalen kan du få karakterutskrift og digitalt vitnemål som du kan dele med andre.

Bestill karakterutskrift eller studentbekreftelse

Karakterutskrift og studentbekreftelse bestiller du på Studentweb. Det kan ta opptil en uke å få karakterutskrift tilsendt i posten eller hente det fra vitnemålsportalen.

Husk dette når du bestiller karakterutskrift

  • Karakterutskrift blir sendt til semesteradressen din. Sjekk at du har riktig semesteradresse i Studentweb.
  • Velg om du ønsker karakterutskriften på norsk eller engelsk.
  • Hvis du er oppmeldt til eksamen kan du velge at karakterutskriften ikke skal skrives ut før resultatene på en eller flere eksamener er kommet. Hak av for de emnene du ønsker å vente på.
  • Fra du har bestilt en karakterutskrift går det omtrent 14 dager til du kan bestille en ny.

Når får du karakterutskriften din?

Dersom utdanningen avsluttes etter normalt løp, vil du automatisk få tilsendt karakterutskrift fra fakultetet ditt. Hvis du er forsinket i studiet, må du selv bestille karakterutskrift.

Etter at siste sensur er falt, og eksamensresultatet er gjort kjent i Studentweb, vil det normalt gå tre til fire uker før du kan forvente å motta endelig karakterutskrift.

Før det blir utstedt karakterutskrift, må det være klart at det ikke vil bli endring i eksamensresultatet. Dersom du for eksempel har klaget på en karakter vil du ikke motta karakterutskrift før din klage er ferdigbehandlet.

Del dine resultater digitalt

Vitnemålsportalen er en ny digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv se dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte.

Vitnemål

Her kan du lese alt om vitnemål og Diploma Supplement ved OsloMet.

Tidligere student?

Tidligere studenter kan også logge inn på Studentweb og bestille karakterutskrift eller benytte vitnemålsportalen. Hvis du mangler PIN-kode i Studentweb, får du den sendt til din e-post fra innloggingssiden. Hvis du ikke får tilgang må du kontakte infosenteret ved ditt fakultet.