Karakterutskrift og vitnemål - Student

Vurderingsresultat og karakterutskrift

Vurderingsresultat og karakterutskrift

Du får digitalt vitnemål når du har fullført studiet ditt. I Studentweb og på Vitnemålsportalen kan du få karakterutskrift og digitalt vitnemål som du kan dele med andre.

Del dine resultater digitalt

Vitnemålsportalen er en ny digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv se dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte

Vitnemål

Her kan du lese alt om vitnemål og Diploma Supplement ved OsloMet.

Bestill digital karakterutskrift eller studentbekreftelse

Karakterutskrift og studentbekreftelse bestiller du på Studentweb. Etter 10 minutter finner du karakterutskriften med digital signatur under "Dokument" i Studentweb. Den digitale signaturen er like gyldig som stempel og underskrift på et papir.

Karakterutskrift på papir

Har du behov for karakterutskrift på papir til for eksempel opptak til utenlandske institusjoner, utenlandsk arbeidsgiver eller liknende kan du ta kontakt med fakultetet ditt via kontaktskjema for å bestille dette.

Tidligere student?

Tidligere studenter kan også logge inn på Studentweb og bestille karakterutskrift eller benytte vitnemålsportalen. Hvis du mangler PIN-kode i Studentweb, får du den sendt til din e-post fra innloggingssiden. Hvis du ikke får tilgang må du kontakte infosenteret ved ditt fakultet.

Har du skiftet navn?

Ved navneendring utstedes normalt ikke nytt vitnemål. Har du skiftet navn og/eller fødselsnummer på grunn av kjønnsskifte, eller har andre tungtveiende grunner, kan du ta kontakt med ditt fakultet for å få utstedt nytt vitnemål.