Støttetjenester for studenter på OsloMet

Nyhetportlet

Tre OsloMet-studenter sitter i en sofa. Den ene studenten smiler til de to andre.

Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet

Støttetjenester for studenter på OsloMet

Få oversikt over de ulike støttetilbudene for studenter på OsloMet. Du kan blant annet få samtaletilbud, veiledning om fusk og klagesaker, karriereveiledning og tilrettelegging av studiehverdagen.

Studentombud

Studentombudet (student.oslomet.no) kan hjelpe deg med spørsmål om inntak, eksamen, fusk, praksis, klagesaker eller andre saker som gjelder din studiesituasjon. Studentombudet er uavhengig og har taushetsplikt.

Kontakt studentombudet på e-post: studentombudet@oslomet.no

Studentprest

Studentpresten (student.oslomet.no) er et tilbud for alle studenter uavhengig av bakgrunn, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering eller religiøs overbevisning. Studentpresten har taushetsplikt og tilbyr både samtaler i Pilestredet og på Kjeller.

Kontakt studentpresten på e-post: studentprest@oslomet.no

Studenthumanist

Studenthumanisten (student.oslomet.no) holder til på Blindern og er et samtaletilbud for studenter. Samtaletilbudet er gratis.

Bønne- og hvilerom

Vi har rom for bønn, stillhet, hvile og amming (student.oslomet.no). Få oversikt over hvor de ulike rommene befinner seg på campus.

Karrieretjeneste

Usikker på hvordan du deltar i gruppesamarbeid, behov for hjelp med jobbsøking eller karriereveiledning? OsloMet karriere (student.oslomet.no) tilbyr karriereveiledning for studenter og alumner (inntil et halvt år etter fullført utdanning).

Kontakt karrieretjenesten på e-post: karriere@oslomet.no

Tilrettelegging av studiehverdag og eksamen

Tilrettelegging (student.oslomet.no) kan hjelpe de med funksjonsnedsettelse, toppidrettsutøvere eller andre spesielle behov med individuell tilrettelegging av studiehverdagen. Det kan for eksempel dreie seg om mentor, forlenget studieløp, fravær fra obligatorisk undervisning eller utsatte frister.

Du kan også søke om tilrettelegging av eksamen på bakgrunn av medisinsk tilstand eller andre dokumenterte årsaker ved å fylle ut kontaktskjema (oslomet.no).

Studieverkstedet ved Universitetsbiblioteket

Usikker på litteratursøk, referansestil eller kildekritikk? Universitetsbiblioteket tilbyr kurs og veiledning i blant annet APA, Zotero og EndNote. Trenger du hjelp til skriveprosessen, kan du få hjelp fra Studieverkstedet ved Universitetsbiblioteket (student.oslomet.no).

Mer om tilbudene ved Universitetsbiblioteket (oslomet.no)

Studentparlamentet

Som student kan du påvirke beslutninger som har innvirkning på din studiehverdag. Studentdemokratiet er bygget opp slik at du kan engasjere deg på ulike nivåer. Studentparlamentet (studentparlamentet.no) er det øverste studentdemokratiske organet på OsloMet. Det er fire studenter som er valgt for ett år av gangen og jobber for å å fremme studentenes interesser på OsloMet. 

Støttetjenester ved SiO

SiO har alt fra selvhjelpskurs til kurs i kognitive verktøy til anonym spørreside.

Psykolog (student.oslomet.no) holder til i Pilestredet og tilbyr både fysiske og digitale samtaler.

Helsesykepleier (student.oslomet.no) er tilgjengelig for alle studenter hver torsdag. Du kan snakke med henne om alt fra kropp, prevensjon, problemer i relasjoner eller seksuelt overførbare infeksjoner. Du booker time via Helse Norge (sio.no).

Rådgiver (student.oslomet.no) er tilgjengelig på Kjeller hver mandag. Hun tilbyr veiledning både fysisk og digitalt på kontor 132 (ved siden av Akademika). Det er et lavterskeltilbud og kort ventetid.

Få oversikt over alle SiO sine tjenester (sio.no).

Si ifra

OsloMet skal være et godt sted å være for alle studenter. Opplever du noe med ditt læringsmiljø eller en uønsket hendelse? Si ifra (student.oslomet.no).

Mer informasjon om studentstøttetjenestene (student.oslomet.no)