Søk på jobb som skrivementor!

Nyhetportlet

Smilende student som sitter på en leseplass.

Søk på jobb som skrivementor!

Har du lyst på en relevant jobb ved siden av studiene?

Studieverkstedet (student.oslomet.no) søker etter bachelorstudenter i 2. og 3. år, og masterstudenter, som har lyst til å være skrivementor for andre studenter. Som skrivementor hjelper du andre studenter i deres læringsprosess, samtidig som du selv blir en bedre skriver og lærer deg å veilede. Dette er kunnskap og ferdigheter du vil dra nytte av i dine studier og i framtidig arbeid. 

Studieverkstedet tilbyr skriveveiledning i biblioteket på studiested Kjeller (onsdager og torsdager kl. 13–17) og i Biblioteket P48 på studiested Pilestredet (tirsdager og torsdager kl. 13–17 og fredager kl. 12–15). Vi søker etter skrivementorer som både kan jobbe i Pilestredet og/eller på Kjeller og over Zoom. Arbeidstid vil være minimum 3 timer i uka med start i september.

Hva tilbyr vi?

  • Du får et tredagers innføringskurs i generell veiledning og skriveveiledning. Kurset arrangeres 26., 27. og 29. august, kl. 15–18, og er en del av rekruttering til jobben. 
  • Du får et oppfølgingsseminar en gang i måneden (á 2 timer, lønnet).
  • Du får individuell veiledning på din skrivementorvirksomhet ved behov.
  • Du får lønnstrinn 28–32. 
  • Du kan få tilleggsopplæring for å jobbe som språkmentor for studenter som har utfordringer med norsk som andrespråk.
  • Du kan få opplæring i å holde informasjonsmøter eller skrivekurs.
  • Du får en relevant attest og mulighet til å bruke oss som referanse i videre jobbsøking.

Søknad og kontakt

Høres dette spennende ut? Kontakt oss eller send søknad med CV og karakterutskrift til e-post: Studieverkstedet.

Søknadsfrist 19. august 2024, men søker du før sommeren kan du få vite om du får plass på innføringskurset.

For mer informasjon om Studieverkstedet, gå til Studieverkstedets nettside (student.oslomet.no).