Tilrettelegging | Studentstøtte - Student

Tilrettelegging

Tilrettelegging

Har du nedsatt funksjonsevne, kronisk sykdom eller andre spesielle behov som påvirker studiehverdagen din? Da kan du søke om tilrettelegging.

Har du ikke blitt tatt opp som student, men har spørsmål om tilrettelegging du ikke finner svar på, kan du sende e-post til tilrettelegging@oslomet.no.

En slik samtale er konfidensiell og uforpliktende. Husk at veiledningen ikke er bekreftet før du har mottatt en e-post fra oss og vi har vurdert om henvendelsen din kan løses på annen måte.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Generelle spørsmål om tilrettelegging

E-post :

Veiledning og informasjon om tilrettelegging av ditt studieløp

Url :
Henvendelse via kontaktskjema

Fakultetet kan gi deg informasjon om hva som er mulig å tilrettelegge på ditt studieprogram. Henvendelser per e-post må inneholde fullt navn, studieprogram og eventuelt studentnummer, men ikke hele fødselsnummeret ditt. Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om diagnose.