Tilrettelegging | Studentstøtte - Student

Tilrettelegging

Tilrettelegging

Har du nedsatt funksjonsevne, kronisk sykdom eller andre spesielle behov som påvirker studiehverdagen din? Da kan du søke om individuell tilrettelegging.

Individuell tilrettelegging skal kompensere for ulempene din funksjonshemming medfører. Kontakt Tilretteleggingstjenesten slik at vi kan gi deg informasjon om hvilke muligheter du har.

  Du kan ta kontakt før du begynner på studiene. Samtalen er konfidensiell og uforpliktende. Husk at veiledningen ikke er bekreftet før du har mottatt en e-post fra oss og vi har vurdert om henvendelsen din kan løses på annen måte.

  Vi tilbyr alle våre veiledningstjenester via Skype, telefon og e-post på grunn av korona.

  Kontaktinformasjon

  Kontaktinformasjon

  Kjeller - Pilestredet - Sandvika

  E-post :
  Sted/Adresse :
  Kjeller - Pilestredet - Sandvika
  Url :
  Henvendelse via kontaktskjema

  Henvendelser per e-post må inneholde fullt navn, studieprogram og evt. studentnummer, men ikke hele fødselsnummeret ditt. Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om diagnose.