Tilrettelegging | Studentstøtte - Student

Tilrettelegging

Tilrettelegging

Har du funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskeligere å studere?

Vi tilbyr alle våre veiledningstjenester via Skype, telefon og e-post grunnet covid.

Individuell tilrettelegging skal kompensere for ulempene din funksjonshemming medfører. Kontakt Tilretteleggingstjenesten, så kan vi gi deg informasjon om hvilke muligheter du har.

Eksempler på individuell tilrettelegging:

Ta kontakt med tilretteleggingstjenesten så fort som mulig for en avtale, fortrinnsvis før du begynner på studiene. Samtalen er konfidensiell og uforpliktende. Husk at veiledningen ikke er bekreftet før du har mottatt en epost fra oss og vi har vurdert om henvendelsen din kan løses på annen måte.

Ta kontakt med oss på e-post for avtale.  

Stipend for studenter med funksjonsnedsettelse

Lånekassen tilbyr elever og studenter i høyere utdanning å søke ekstra stipend. Ordningen gjelder for de som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming.

Mer informasjon om hvordan du går fram for å søke.  

Tilrettelegging av eksamen

En funksjonshemming eller sykdom kan gi deg rett til å søke om en tilrettelagt eksamen.

Pensum for andreårsstudenter på lydbok

NLB har et pågående prosjekt hvor de tilbyr pensum på lydbok for andreårstudenter ved OsloMet. Du finner mer informasjon om prosjektet og om påmelding her.

Tilrettelegging for toppidrettsutøvere

Er du toppidrettsutøver kan vi legge til rette for å kombinere dette med studier.
Les mer om toppidrett og studier og avtalen vår med Olympiatoppen

Tilrettelegging grunnet helligdager

Har du behov for å søke om fri fra undervisning eller eksamen grunnet religiøse helligdager? Her finner du mer informasjon om hvordan du går fram.

Mentor

Hvis du har arbeidsavklaringspenger fra NAV kan du få tilskudd til mentor.

Tilretteleggingstjenesten kan være tiltaksarrangør, og administrere ordningen for deg. Hvis du ikke har  arbeidsavklaringspenger fra NAV så har Tilretteleggingstjenesten dessverre ikke noe tilbud om mentor.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Kjeller - Pilestredet - Sandvika

E-post :
Sted/Adresse :
Kjeller - Pilestredet - Sandvika
Url :
Henvendelse via kontaktskjema

Henvendelser per e-post må inneholde fullt navn, studieprogram og evt. studentnummer, men ikke hele fødselsnummeret ditt. Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om diagnose.