Brannvern og fysisk sikkerhet | Læringsmiljø og utdanningskvalitet - Student

Brannvern og fysisk sikkerhet ved OsloMet

Brannvern og fysisk sikkerhet ved OsloMet

Informasjon om brannvern og fysisk sikkerhet ved OsloMet.

Besøk sikresiden.no for opplæring og hjelp til hva du skal gjøre i en krisesituasjon og hva du kan gjøre for å forebygge situasjoner.

Brannvern og evakuering

Ved brannalarm, eller når du oppdager brann, er det din plikt å forlate bygningen. Det viktigste er å varsle og redde. Du må selv vurdere om du bør bruke tid på å slokke og begrense.

Varsle

Varsle alle i området. Bruk nærmeste brannmelder.
Ring brannvesenet på telefon 110!

Redde

Hjelp dem som trenger det, redd dem i sikkerhet.

Slukke

Forsøk å slukke hvis du kan, bruk nærmeste brannslange eller håndslukker.

Begrense

Lukk, men ikke lås, dører og vinduer når du forlater bygningen.

Evakuere

Gå ut via røykfrie rømningsveier, ikke bruk heis. Evakuer til nærmeste sikre sted. Følg instruksjonene fra oppnevnt personell ved OsloMet og/eller brannvesenet.

Møteplasser i Pilestredet 

Brannøvelser

Generelt om brannøvelser

Brannvern og funksjonsnedsettelse

Du finner informasjon om varsling av brann på mobil på våre nettsider om tilrettelegging av studiehverdagen.

Evakueringsstoler og bårer for funksjonshemmede

Sikkerhetsinstruks

Les mer om fysisk sikring av OsloMet sine lokaler i Sikkerhetsinstruksen.

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted som gir brukervennlig opplæring og hjelp om hva du skal gjøre i en krisesituasjon og hva du kan gjøre forebyggende. Løsningen er spesielt tilpasset for deg som student, blant annet ved at lokalt nødnummer ved institusjonen er lett tilgjengelig.

Informasjonen finnes på norsk og engelsk.