Master i medieutvikling - alle studieretninger - Student

Studieoversikt Offentlig

Master i medieutvikling - alle studieretninger Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Høst 2023
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Oppmøte første studiedag

Det er obligatorisk oppmøte 15. august i Pilestredet 48 rom P472, kl. 11.00-14.30.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Språk og diskurs i mediene

Emnekode MJ4700
Studiepoeng 10.0

Brands, Branding and Marketing: Communication Trends and Strategies

Emnekode MEDK4400
Studiepoeng 10.0

Mediebruk og brukerinvolvering

Emnekode MEDK4200
Studiepoeng 10.0

Sakprosa innføring

Emnekode MJ5300
Studiepoeng 10.0

Medieutvikling og medieforskning

Emnekode MED4000
Studiepoeng 10.0

Innføring i forskningsmetode

Emnekode MED4100
Studiepoeng 10.0

Programplan

Nyhet

Obligatorisk oppmøte 15. august 2023

Vi gleder oss til å møte deg!

Merk at det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Finn frem på campus Kjeller (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb (fsweb.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.

Syk første dag og fritak fra emner

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. 

Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart. 

Klasser, grupper og samlingsdatoer

På ditt studium begynner undervisningen i uke 34 med det obligatoriske emnet MED4000 Medieutvikling og medieforskning. Emnet har undervisning hver dag den uka, og det er også undervisning i uke 35 og 36. Dette gjelder for heltid- og deltidsstudenter.

Emnet gir en breddeoversikt over forskningen på medienes strukturelle rammevilkår og innsikt i sentrale utviklingstrekk innenfor ulike deler av mediesektoren.

Undervisningen består av forelesninger, skrivekurs og seminarer. Emnet forutsetter høy grad av studentaktivitet.

Undervisningen legger vekt på å trene studentenes ferdigheter i å finne og anvende sentrale teorier og forskning.

Se mer informasjon om emnet her:

https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/MED4000/2023/H%C3%98ST

Studentweb lenke

Kontakt oss

Kontakt oss

Mer om studiet