Droppe til innhold

StudentinformasjonBachelorstudium i sykepleie - Pilestredet

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
180
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Sykdom, velferd og helsetjeneste

Emnekode:
SYBA1200
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Praksisstudier i sykepleie, grunnleggende sykepleie

Emnekode:
SYBAPRA1
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Mennesket og grunnleggende psykososiale og eksistensielle behov og sykepleie som vitenskap og profesjon

Emnekode:
SYBA1110
Studiepoeng:
12.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart høst 2018 Sykepleie Pilestredet

Velkommen til OsloMet!

Her er det du trenger å vite før og under studiestart på bachelor i sykepleie - Pilestredet.

Har du takket ja til studieplassen?

Senest 24. juli må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du i nettsøknaden på Samordna Opptak. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no  så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 14. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din.

På oppstartdagen er det tidspunktet du finner her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Obligatorisk oppmøte første dag

Det er ikke anledning til å søke utsatt studiestart på bachelor sykepleie. Møter du ikke første dag, mister du studieplassen din, uansett årsak. Ved sykdom og andre tungtveiende grunner er det mulig å søke om reservert studieplass med oppstart høsten 2019.

Obligatorisk undervisning starter allerede 15. august. Se mer informasjon under "Timeplan".

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Timeplanen din er avhengig av klasse og studiegruppe. Klasse får du vite nærmere studiestart, og studiegruppe får du føste studiedag. Det er ikke anledning til å velge klasse eller studiegruppe. Timeplanen over viser all undervisning i emnet og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart. Noen av pensumlistene ved OsloMet er allerede ferdige. Du kan sjekke om det gjelder dine pensumlister ved å søke opp din emnekode eller emnetittel her.

Hvis du vil starte forberedelsene til studiet før studiestart anbefaler vi disse bøkene:

  • Kristoffersen, F. Nortvedt, E. A. Skaug & Grimsbø, G.H. (2016) (Red.), Grunnleggende sykepleie: Grunnleggende behov (3. utg., Bind 2,). Oslo: Gyldendal akademisk.

Dette er en serie på 3 bøker, som alle skal benyttes i løpet av første studieår. Det kan derfor lønne seg å skaffe alle 3 samtidig.

NB! Velg bare én av disse to bøkene:

  • Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., Bjålie, J. G. & Toverud, K. C. (2018). Menneskekroppen: fysiologi og anatomi (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. NB! Det er viktig at du kjøper den nye utgaven som kommer i august 2018.

Eller:

  • Wyller, V. B. (2014). Frisk : cellebiologi, anatomi og fysiologi (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Resten av pensumet du trenger, vil vi gjennomgå ved oppstart på hvert emne. 

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Du må levere politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Sjekk om du må teste deg for tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Kjøp arbeidsklær/verktøy før studiestart

Du trenger godkjente arbeidsklær allerede fra første uke. NB! Arbeidsklærne må være hvite. Disse kan kjøpes fra flere leverandører. OsloMet kan ikke anbefale leverandører, dere må selv finne frem til ønsket forhandler.

Minner om krav om egen bærbar datamaskin.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
10-14 (telefontid 08-15)
Ferier:
Stengt i juli, julen og påsken

Faglig kontakt