Droppe til innhold

Viktige datoer sykepleie Pilestredet og Sandvika

Sjekk alltid din timeplan for undervisning. Husk også at det kan være ny/utsatt eksamen i juni-august.

Studieåret 2018-2019

 

Timeplaner

Timeplanene for våren publiseres november/desember. Timeplanene for høsten publiseres i juni.

 

Eksamensdatoer

Vårens datoer publiseres i løpet av desember, høstens datoer i løpet av juni/juli. Når datoene er klare, finner du dem på hvert emne  i StudentWeb.

 

Ferier

Ingen undervisning/eksamen på røde dager.

Julen 2018

22. desember t.o.m. 1. januar 2019.

1.klasse: A-klassen i praksis t.o.m. uke 49, B-klassen og Sandvika undervisning t.o.m. uke 48. Semesterstart uke 2 våren 2019 (se timeplan for detaljer).

2. og 3. klasse: Se timeplan for våren (publiseres i november/desember).

Påsken 2019

Se timeplan for våren (publiseres i november/desember).

Sommer og semesterslutt 2019: Se timeplan for våren (publiseres i november/desember). OBS! Det kan arrangeres ny/utsatt eksamen i juni-august.

 

Avslutningsseremoni

Avslutningsseremoni for studenter i 3. studieår arrangeres i Oslo rådhus tirsdag 11. juni 2019.