Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Spesialpedagogikk 1

Studiested:
Kjeller, Skedsmo
Studiepoeng:
30
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Spesialpedagogiske tiltak og arbeidsmåter

Emnekode:
SP16200
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Videreutdanning - Spesialpedagogikk 1

Velkommen til Oslomet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium, Spesialpedagogikk 1

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte torsdag 30. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

 • Tid: Torsdag 30. august, kl. 17.00
 • Sted: Kjeller
 • Veibeskrivelse til Kjeller

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Samlingsdatoer studieåret 2018/2019

Med forbehold om endringer

Høsten 2018

 • 30., 31. august og 1. september
 • 20.- 21. september
 • 25. - 26. oktober
 • 9. november
 • 6. - 7. desember

Våren 2019

 • 10.,11. og 12. januar
 • 7. -  8. februar
 • 8.mars
 • 5.april
 • 2., 3. og 4. mai

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Plan for høsten blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Vi anbefaler at du kjøper følgende bøker:

 • «Spesialpedagogikk» av Befring, E. og Tangen, R. (2012). Kapittel: 1, 5, 7, 12, 17, 19, 22b og 31.
 • «Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle» av Buli-Holmberg J. og Ekeberg, T.R. (2016). Kapittel 1, 2, 4, 5, 7, og 11
 • «Spesialundervisning – til elevens beste? «Det kommer så an på»» av Dalen, M. (2013). Kapittel:  3, 4 og 5.
 • Innføring i spesialpedagogikk av Rygvold, A.-L. og Ogden, T. (Red.). (2017). (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 2, 4, 5 og 6 (123 s.)]Innføring i spesialpedagogikk (5. utg.) av Rygvold, A.-L. og Ogden, T. (Red.). (2017). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 2, 4, 5 og 6 (123 s.)]

Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart på hvert emne.

Akademika Kjeller, bokhandelen ved universitetet, har laget en pensumpakke med nedsatt pris på de fire nevnte bøkene. Bokhandelen kan på forhånd gjøre klar pensumpakker som skal faktureres arbeidsgiver, slik at det bare er å hente pakken i butikken og signere på følgeseddelen. Så sender vi faktura direkte til betaleren. Kan sendes fraktfritt.  Vi trenger følgende opplysninger senest 1 uke før første samling på mail til kjeller@akademika.no

 • organisasjonsnr og faktura-adresse til betaler (inkl rekvisisjonsnr dersom betaleren krever det)
 • navn på deltaker som skal hente pakken
 • hvilket kurs man ønsker bøker til

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt oss