Praksis - Tegnspråk og tolking | Praksis | LUI - Student

Praksis for studenter ved bachelorstudium i tegnspråk

Praksis for studenter ved bachelorstudium i tegnspråk

Her finner studenter og praksisveiledere informasjon om praksisstudiene ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, bachelorstudium i tegnspråk.

Retningslinjer og rutiner 

 • Praksiskalender

 • Politiattest

  Du må ha levert gyldig politiattest før du kan gå ut i praksis. Søk om politiattest så raskt som mulig etter at du har fått tilbud om studieplass. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder når den leveres.

  Informasjon om hvordan du søker om og leverer inn politiattest. 

 • Informasjon om praksis for studenter

  Praksisstudiene er en obligatorisk og viktig del av tolkeutdanningen. Alle praksisperioder gjennomføres i utgangspunktet på fulltid (5 dager i uken). Det kan imidlertid være behov for å plassere noen oppdrag til kveld eller helg, og Døves kulturdager arrangeres fast en helg. Datoer for de ulike praksisperiodene fremkommer i praksiskalenderen, som publiseres på denne siden i forkant av hvert studieår. Der det er fleksibilitet i perioden, vil praksisstedet gi beskjed om hvilke uker som gjelder.

  Det er praksisadministrasjonen som inngår avtaler om praksisplasser, ikke studentene selv. Studentene kan bli tildelt praksisplass ulike steder i landet, og det må påregnes reisetid på opptil 1,5 timer til praksisstedet. Informasjon om fordelingen av praksisplasser blir gitt i Canvas eller på e-post etter semesterstart og senest innen to uker før oppstarten av praksisperioden. 

  På denne siden finner du blant annet praksiskalender, praksisguide og retningslinjer for praksis. Praksisguiden og retningslinjene inneholder viktig informasjon om praksisperiodene og hvordan praksis gjennomføres, og vi forutsetter at alle studenter som skal ut i praksis, har lest og forstått dette. 

  Det er praksisadministrasjonen som inngår avtaler om praksisplasser, ikke studentene selv. Studentene kan bli tildelt praksisplass ulike steder i landet, og det må påregnes reisetid på opptil 1,5 timer til praksisstedet. Informasjon om fordeling av praksisplasser blir gitt i Canvas eller på e-post etter semesterstart og senest innen to uker før oppstart av  praksisperioden.

  Hvis du opplever utfordringer underveis i praksisperioden, eller du ønsker å levere formell klage på praksisstedet, kan du se nettsiden utfordringer ved praksisstedet.

   

 • Informasjon for praksissteder og praksisveiledere

  Alle praksisveiledere som tar imot studenter, vil få nærmere informasjon fra praksisadministrasjonen før oppstart av praksisperioden. 

  Vurderingsrapport

  Det brukes en fast mal for vurderingsrapporter, som må fylles ut og signeres av student og praksisveileder etter endt praksisperiode. 

  Mal for vurderingsrapport 

   

   

   

   

  • 3. studieår studieretning tegnspråkdidaktikk (PDF) - kommer
  • 3. studieår studieretning tegnspråkdidaktikk (Word) - kommer
  • 3. studieår studieretning tegnspråkdidaktikk (PDF, nynorsk) - kommer

  Fare for ikke bestått praksis

  Dersom en student står i fare for å ikke bestå praksisperioden, må det gis varsel om dette senest midtveis i perioden. Praksisveileder må fylle inn skjema for varsel om fare for ikke bestått praksis, og snarest levere dette til praksisadministrasjonen.

 • E-læringskurs for praksisveiledere

  På læringsplattformen Canvas har vi et e-læringskurs for praksiskoordinatorer og -veiledere. Modulene er ment som oppslagsverk, og kan leses i eget tempo. Du får direkte tilgang til e-Læringskurset ved å klikke i teksten her. 

 • Ofte stilte spørsmål

  Vi har samlet et utvalg vanlige spørsmål fra lærerstudenter som er i praksis, og besvart dem på nettsiden ofte stilte spørsmål om praksis

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du lurer på noe angående praksis.

Praksisadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Studiested Pilestredet, Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo