Ofte stilte spørsmål om praksis ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - Student

Statisk artikkel

Ofte stilte spørsmål om praksis ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning

Her finner du svar på noen vanlige spørsmål fra tegnspråkstudenter i praksis.

 

 • Jeg tror jeg har fått for lite/mye tid i praksis. Hva er retningslinjene?

  Studentene skal ha en tilstedeværelse på praksisstedet tilsvarende 25 timer per uke, fordelt på 5 dager i uken, og eller følge den vanlige arbeidsrytmen på stedet. Du kan lese mer under punkt 5. Tilstedeværelse på praksissted i Retningslinjer for praksisopplæring

 • Jeg opplever at kommunikasjonen og samarbeidet med praksisveileder kan være utfordrende, og jeg er redd for reaksjonen hvis jeg spør om noe. Hva skal jeg gjøre?

  Det beste er å ta opp problemet direkte med praksisveileder, gjerne i en veiledningstime. Trenger du hjelp til hvordan du skal gå frem, kan du kontakte praksiskoordinator for kullet ditt. Utfordringer ved praksisstedet

 • Jeg har i tidligere praksisperioder hatt lang reisevei. Har jeg noen mulighet for å be om kortere reisevei for neste praksisperiode?

  I god tid før du skal ut i praksis ber vi deg fylle ut nettskjema «Innmelding av ønsker for praksisplassering», som gjøres tilgjengelig i Canvas. Fristen for dette er rundt tre uker før praksis. Der har du muligheten til å skrive inn ønsker for neste praksisperiode som for eksempel er knyttet til reisevei. Alle innmeldte ønsker blir vurdert, men det er likevel ikke alltid mulig å innfri dem.

  Du må alltid sørge for at semesteradressen din er oppdatert i Studentweb.

  Studenter som av helsemessige årsaker har behov for kort reisevei kan melde behov for særskilt tildelt praksissted innen 1. september. Informasjon om dette finner du i praksisemnet i Canvas.

 • Jeg har blitt syk når jeg er i praksis. Hva gjør jeg?

  Når du er syk, må du informere praksisstedet med en gang.

  Dersom det totale sykefraværet i praksisperioden overstiger 3 dager, leveres legeattest/sykmelding til praksislærer. Alt godkjent fravær må tas igjen. Les mer om fravær fra praksisperioder under punkt 6 Fravær fra praksisopplæringen i Retningslinjer for praksisopplæring