Master i sosialfag - studieretning barnevern - Student

Studieoversikt Offentlig

Master i sosialfag - studieretning barnevern Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Heltid

Oppmøte første studiedag

Obligatorisk oppmøte 22. og 23. august 2023. 22. august er det oppmøte klokka 09.00 i Pilestredet park 35, Henriette Bie Lorentzens hus U2005. 23. august er det oppmøte klokka 09.00 i Pilestredet 35, Ellen Gleditschs hus PI551 for sosialt arbeid. Pilestredet 46, Clara Holst hus KK-lounge (3. etg.) for Familiebehandling. Pilestredet 35, rom PI546 (5. Etasje) for Barnevern / Barnevernsarbeid.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Kunnskapsproduksjon i sosialfag - kvantitativ metode

Emnekode SFF4110
Studiepoeng 10.0

Kvalitative forskningsmetoder og -design

Emnekode SFF4120
Studiepoeng 10.0

Vitenskapsteori

Emnekode SFF5000
Studiepoeng 10.0

Programplan

Nyhet

Studiestart høst 2023 – Master i sosialfag

Obligatorisk oppmøte 22. og 23. august 2023

Det er obligatorisk oppmøte første og andre studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Begge dager starter kl. 09.00 og avslutter kl. 12.00. Informasjon om rom publiseres senere.

Dag 1

Felles studiestart med alle studieretningene – sosialt arbeid, barnevern, barnevernsarbeid, International Social Welfare and Health Policy og familiebehandling.

Dag 2

Studentene deles inn i studieretninger og møter sine koordinatorer og studieadministrasjonen.

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb (fsweb.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.

Fravær på studiestartdagene

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første og/eller andre studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Du vil få beskjed om søknaden innvilges. Gi beskjed om:

  • Fullt navn

  • Studium, studieretning

  • Dato for når du kan møte.

Timeplan

Sett deg inn i timeplanen før studiestart. Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.

Politiattest

Studieretning familiebehandling og studieretning barnevernsarbeid har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Les informasjon om politiattest og om hvordan du søker.

Studieinfokontakt

Kontakt oss