Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Kunnskapsproduksjon i sosialfag - kvantitativ metode

Emnekode SFF4110
Studiepoeng 10.0

Kvalitative forskningsmetoder og -design

Emnekode SFF4120
Studiepoeng 10.0

Vitenskapsteori

Emnekode SFF5000
Studiepoeng 10.0

Programplan

Nyhet

Studiestart 2022: Masterstudiene i sosialfag

Velkommen til OsloMet! Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite før og under studiestart på masterstudiene i sosialfag, studieretning familiebehandling, barnevern, sosialt arbeid og International Social Welfare and Health Policy

Obligatorisk oppmøte 24. og 25. august 2022

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag onsdag 24. august 2022 kl. 12.30 i Pilestredet 35, auditorium PH131. Det er også obligatorisk oppmøte torsdag den 25. august kl. 12.30 i Pilestredet 35, rom Pi658

Du finner informasjon om, tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden.  Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.  

Velkommen til Master i sosialfag, 

studieretning barnevern, familiebehandling og sosialt arbeid

Studiestart dag I

Onsdag 24. august 2022

kl. 12.30-15.15

Rom: Pilestredet 35, auditorium PH131

12.30 Velkomstforedrag ved rektor Christen Krogh 

13.00 Musikkinnslag: universitetslektor Marianne Buen Sommerfeldt 

13.15 Professor Randi Wærdahl: “Doing-being Master Student” 

13.30 Foredrag av tidligere masterstudent, Maren Amble Stinessen 

13.45 Professor Marit Haldar og professor Einar Øverbye: “Identity-game»

14.45 Studentregistrering (Francis Rønnestad og Silje Carstens Varden)

15.00 Avslutning, informasjon om studiestart dag II og oppfordring til å mingle

Studiestart dag II 

Torsdag 25. august 2022

studieretning barnevern og sosialt arbeid 

kl. 12.30-15.15 

Rom: Pilestredet 35, rom Pi658

• Professor Marit Haldar ønsker velkommen 

• Informasjon om masterprogrammet, inkludert obligatoriske emner og valgemner (Marit Haldar og koordinator Blanka Stören-Vaczy) 

• Praktisk informasjon fra studieadministrasjonen (Francis Rønnestad og Silje Carstens Varden)

• Spørsmål og mingling

Studiestart dag II 

Torsdag 25. august 2022

studieretning familiebehandling

kl. 12.30-15.15

Rom: Pilestredet 35, rom Pi259

• Koordinator/universitetslektor Alicja Olkowska ønsker velkommen 

• Introduksjon av forelesere  

• Praktisk informasjon fra studieadministrasjonen (Silje Carstens Varden)

• Informasjon om masterprogrammet inkludert emner og masterklinikk (praksisperiode) 

• Studentene presenterer seg selv

• Spørsmål og mingling

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei. 

Sjekklisten for nye studenter    

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.     

Tilgang til OsloMet sine systemer    

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.      

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din. 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.      

Syk første dag og fritak fra fag 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:  

  • Fullt navn  

  • Studium  

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte 

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.  

Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.    

Klasser, grupper og samlingsdatoer 

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.  

Studieinfokontakt

Kontakt oss