Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap (deltid) - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap (deltid) Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Timeplanen for våren 2023 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 1. desember.

Emner og pensumlister

Fag, fagdidaktikk og didaktikk

Emnekode SKUT4100
Studiepoeng 15.0

Programplan

Nyhet

Studiestart for nye studenter høst 2022 - Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap, deltid

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Obligatorisk oppmøte 18. august 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om, tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden.  Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.  

Merk!  

For studenter som skal starte på fagfordypningen i naturfag (emnekode SKUT4351), starter undervisningen allerede mandag 15. august. Se timeplanen overfor for tid og sted.  

Studenter som skal starte på fagfordypningen i utdanningsledelse (emnekode SKUT4441), skal møte til egen oppstart den 18. august – se timeplanen overfor.  

Studenter som skal starte på fagfordypningen i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk (emnekode SKUT4431), skal møte til egen digital oppstart den 18. august – se timeplanen overfor. Lenke til digital undervisning finner du i timeplanen.  

Studenter som har fått innpasset Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring, engelsk, matematikk, norsk eller spesialpedagogikk, har digital oppstart torsdag 18. august fra kl. 13.30–14.15. Lenke til digital undervisning vil bli sendt ut på epost før studiestart. 

Husk å takke ja til studieplass 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.  

Sjekklisten for nye studenter    

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.     

Tilgang til OsloMet sine systemer  

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.      

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din. 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.     

Syk første dag og fritak fra fag 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:  

  • Fullt navn  

  • Studium  

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte 

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.  Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.    

Klasser, grupper og samlingsdatoer 

  • Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.  

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt