Master i produktdesign - Student

Studieoversikt Offentlig

Master i produktdesign Studieinformasjon

Studiested
Kjeller, Lillestrøm
Studiepoeng
120
Kull/termin
Høst 2023
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Sustainable Design Approaches

Emnekode MAPD4100
Studiepoeng 10.0

Design and Culture

Emnekode MAPD4210
Studiepoeng 10.0

Philosophy of Science and Design Research

Emnekode MAPD4000
Studiepoeng 10.0

Programplan

IKKE RØR!

Studiestart høsten 2023 – master i produktdesign

Obligatorisk oppmøte 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om, tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden.  Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. 

Merk at masterprogrammet har to oppstartsdatoer

Hvis du har din utdanning fra et annet sted enn Institutt for produktdesign på OsloMet, må du delta på et obligatorisk HMS-kurs (helse, sikkerhet og miljø) slik at du kan bruke våre verksteder og maskiner. Har du bachelorgraden din i fra produktdesign ved OsloMet så trenger du ikke dette kurset.

HMS-kurset starter 7. august kl. 10:00. Vær oppmerksom på at du også må delta på studiestart den 15. august, som beskrevet under.

Studiestart og semesterstart er 15. august. Seremonien foregår på Campus Kjeller. Medstudenter fra andre året på masterstudiet står beredt og er klar til å vise vei. Program for dagen kommer når det nærmer seg studiestart. 

Program for 15. august  

  • 11:00 Lunsj. Du vil møte dine nye medstudenter og ansatte under en uformell lunsj.
  • 12:00 Velkomstseremoni med informasjon og registrering
  • 13:00 Samling med emneleder og faddere der du vil få mer informasjon, MA-baserom.
  • Mellom 13:30 og 14:00 Busser kjører fra Kjeller til OsloMets felles velkomstseremoni i Oslo. Faddere viser vei
  • 15:00 OsloMets velkomstseremoni i parken på St. Hanshaugen i Oslo. 
  • Finn frem på campus Kjeller (mazemap.com) 

Selve registreringen foregår digitalt via mobiltelefon. Du vil få en SMS med informasjon kort tid før 15. august.

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei. 

Sjekkliste for nye studenter   

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.    

Tilgang til OsloMet sine systemer   

Du får tilsendt brukernavn og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din. 

Syk første dag og fritak fra fag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Fadderordningen    

Her finner du alle fadderprogrammene ved OsloMet.     

Web-innholdvisning (Studiestartsinfo)

Studieinfokontakt

Kontakt oss om master i produktdesign