Masterstudium i helsevitenskap, spesialisering i samfunnsernæring - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i helsevitenskap, spesialisering i samfunnsernæring Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Timeplanen for våren 2023 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 1. desember.

Emner og pensumlister

Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder

Emnekode MAVIT4060
Studiepoeng 10.0

Forskningsdesign og prosjektbeskrivelse

Emnekode MAVIT4070
Studiepoeng 10.0

Persontilpasset ernæring

Emnekode MAVIT4800
Studiepoeng 10.0

Ernæringspolitikk og tiltak

Emnekode MAPHN4200
Studiepoeng 10.0

Programplan

Studiestart høst 2022 - Masterstudium i helsevitenskap, spesialisering i samfunnsernæring

Studiestart høst 2022 - Masterstudium i helsevitenskap, spesialisering i samfunnsernæring

Obligatorisk oppmøte 17. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com).

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet: studiehenvendelser-hv@oslomet.no.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første dag og fritak fra fag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet studiehenvendelser-hv@oslomet.no. og skal inneholde:

  • Fullt navn
  • Studium
  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. 
Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Informasjon om første samling 17. august 2022

Onsdag 17. august 2022 kl. 09.30-14.15 skal vi ha en stedlig samling i Pilestredet P32, rom N020.113 (mazemap.com). Denne dagen vil dere få informasjon om emnet og blir kjent med foreleserne, i tillegg til oppstart på den faglig delen og gruppeoppgaver.

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 10.00-11.30 og 12.00-14.00
Åpningstider i høytider og i juli:
Infosenteret er ikke bemannet, men vi svarer på henvendelser via kontaktskjema