Masterstudium i farmasi - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i farmasi Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Timeplanen for våren 2023 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 1. desember.

Emner og pensumlister

Farmasøytisk praksis

Emnekode MAFARPRA
Studiepoeng 10.0

Utvikling og produksjon av legemidler

Emnekode MAFAR4300
Studiepoeng 15.0

Programplan

IKKE RØR!

Obligatorisk oppmøte 15. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com).

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første dag og fritak fra fag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed senest dagen før studiestart for ditt studium. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde: 

  • Fullt navn 
  • Studium 
  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. 
Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Klasser, grupper og samlingsdatoer

Samlingsdatoer for høst 2022 er i uke 33, halve 35, halve 37, uke 41, 42 og 45. Du vil bli delt i grupper på noen emner. I tillegg er det faste undervisningsdager på mandager, men undervisningen er generelt fordelt gjennom hele semesteret

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart. Det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Web-innholdvisning (Studiestartsinfo)

Studieinfokontakt

Faglig kontakt

Kontakt HV Pilestredet

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 10.00-11.30 og 12.00-14.00
Åpningstider i høytider og i juli:
Infosenteret er ikke bemannet, men vi svarer på henvendelser via kontaktskjema