Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Fysikk

Emnekode MEK1400
Studiepoeng 10.0

mekanisk design og produksjon

Emnekode MATS1600
Studiepoeng 10.0

Termodynamikk

Emnekode MATS2100
Studiepoeng 10.0

Programplan

Studiestart 2022 for maskiningeniør

Studiestart 2022 for maskiningeniør

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart for maskiningeniørstudiet.

Obligatorisk oppmøte 16. august

Det er obligatorisk oppmøte 16. august. Du finner informasjon om tid og sted i teksten under og i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter opp og registrere deg, mister du studieplassen din. 

  • Studiestart kl. 12:00 -14:00 i Pilestredet 35, Ellen Gleditschs hus, rom PH322. Velkomst og presentasjon av studiet, med oppmøteregistrering. Du møter fagmiljøet og blir kjent med medstudenter

  • Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplassen

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak så fort som mulig og endre svaret ditt til nei. 

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMets systemer 

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet. 

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du timeplanen din og snarveier til verktøy du trenger i studiehverdagen.

Repetisjonskurs i matematikk

Vi tilbyr et repetisjonskurs i matematikk i uke 31, fra 1.-5. august.  Kurset tar for seg matematikk som er viktig å være fortrolig med når du begynner på ingeniørutdanningen. Kurset holdes på OsloMets campus i Pilestredet. Les mer om repetisjonskurset i matematikk.

Syk første dag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og den skal inneholde:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Innpassing av fag

Du kan søke om innpassing for emner du har fullført ved annet universitet eller høgskole  hvis du har bestått et lignende emne tidligere.

Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Timeplan

Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert i og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart.

Fadderordningen

Her finner du alle fadderprogrammene ved OsloMet.

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss om maskiningeniør