Bachelorstudium i informasjonsteknologi - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i informasjonsteknologi Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Vår 2022
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Webprogrammering

Emnekode DATA1700
Studiepoeng 10.0

Databaser

Emnekode DATA1500
Studiepoeng 10.0

Internet of Things

Emnekode ADSE1310
Studiepoeng 10.0

Programplan

Studiestart 2021 - bachelorstudium i informasjonsteknologi

Studiestart 2021 - bachelorstudium i informasjonsteknologi

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på informasjonsteknologi.

Husk å takke ja   

Dette gjør du i nettsøknaden på  Samordna Opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i  nettsøknaden din på Samordna Opptak  så fort som mulig for å endre svaret ditt til nei. 

Obligatorisk oppmøte er 17. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag, hvis du ikke møter mister du studieplassen din.  

Program

Tirsdag 17. august (alt er digitalt). 

Lenke til Zoom sendes ut på mail i forkant av studiestart. 

10:00-11:00 Registrering av nye studenter 
11:00-12:30 Velkommen til institutt IT, OsloMet: 

 • Carl Christian Thodesen, dekan 
 • Laurence Habib, Instituttleder, Institutt for Informasjonsteknologi 
 • Anne Igeltjørn, erfaringer fra en student ved Institutt for Informasjonsteknologi 
 • Informasjon om MakerSpace v/Evin Güler
 • Fadderuke-informasjon ved Fadderstyret 
 • Informasjon fra Studentsamskipnaden SiO

 12:30-14:00 Inndeling i studentmentorgrupper – breakoutrooms eller separate møter:

 • Bli kjent med din studentmentorgruppe  
 • Praktisk informasjon om studiestartuken fra studentmentor 
 • Utveksle kontaktinformasjon    

Fadderne møter studentene. Ikke obligatorisk oppmøte. 

Klokkeslett og sted for oppmøte finner du også i timeplanen lenger opp.    
Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)   

Onsdag 18. august (alt er digitalt)
10:00-11:00 Velkommen og introduksjon til innovasjonscamp 
 

 • Anthony Giannoumis, Førsteamanuensis, institutt for informasjonsteknologi  
 • Presentasjon av caseoppgave ved Norsk Romsenter

Resten av dagen: Jobber med case i grupper.  

Torsdag 19. august (alt er digitalt)

 • 08:30-10:00 Workshop m/Sebastian Grupe, Dale Carnegie. 
 • 15:00-17:00 Pitchekurs m/Sebastian Grupe, Dale Carnegie.  


Resten av dagen: Gruppearbeid 

Fredag 20. august

 • Før 11:00 Ved behov – jobb i grupper.  
 • 11:00 Frist for innlevering av gruppearbeid til din studentmentor.  
 • 15:00-16:15 Finale med seks pitcher og utdeling av premie for beste løsning fra juryen.  

Mer informasjon

 • Den første dagen skal de fleste studenter registrere sitt oppmøte selv. Du vil få en SMS i forkant og informasjon fra ditt fakultet om hvordan du gjør dette. Dette gjelder uansett om du har digital eller fysisk oppmøte første dag.  

 • Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

 • Du må ta et obligatorisk smittevernkurs før oppmøte på campus og deltakelse i fadderuken.

 

Sjekklisten for nye studenter   

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.    

Tilgang til OsloMet sine systemer   

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.     

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din, og 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no for å finne din personlige timeplan og snarveier til alle verktøy du trenger i din studiehverdag.    

En del studenter vil ha noe digital undervisning gjennom høstsemesteret.  Installer og gjør deg kjent med Zoom så fort du har fått en aktiv IT-konto. Les mer om hvordan vi bruker Zoom på OsloMet.

Fadderordningen    

Her finner du alle fadderprogrammene ved OsloMet.     

Syk første studiedag og fritak for fag    

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:    

 • Fullt navn    
 • Studium    
 • Dato og klokkeslett for når du kan møte   

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.    
Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.    

Klasser, grupper og samlingsdatoer 

Første studiedag blir du delt inn i klasser fordelt på undervisning. Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert på og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart.    

Timeplanen over viser all undervisning i emnet og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.    

Obligatoriske aktiviteter og Covid-19

Mange emner har obligatorisk undervisning/aktivitet som krever fysisk oppmøte på campus.

Dersom gjeldende smittevernregler gjør det umulig for deg å være fysisk til stede, skal du umiddelbart gi beskjed til den som er ansvarlig for undervisningen eller aktiviteten. 

Merk at dette ikke gir fritak. I hvert enkelt tilfelle vil vi forsøke å finne en passende løsning, for eksempel at undervisningen eller aktiviteten gjennomføres på et senere avtalt tidspunkt. I noen tilfeller kan det kreves at du dokumentere fravær med legeerklæring.

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss om informasjonsteknologi