Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
30
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Velkommen som student på veilederutdanning for praksislærere i barnehage ved OsloMet! Videreutdanningen inngår i "Kompetanse for framtidens barnehage" som er Utdanningsdirektoratets strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagesektoren fra 2014-2020. Studiet er forbeholdt studenter som er tatt opp både gjennom Utdanningsdirektoratets vikar- og stipendordning og på studiet ved OsloMet.

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte onsdag 29. august 2018

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Tid: Onsdag 29. august klokken 14.30
Sted: kommer
Veibeskrivelse til Pilestredet

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no med kopi til wiebkek@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det vitkig at du gjør, både før og under studiestart. Les sjekklista for nye studenter.

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

29.08.18 Oppstarts- og introduksjonsdag

10.09.18
11.09.18

11.10.18
12.10.18

03.12.18
04.12.18

Rommet vi skal være i finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer på og mellom samlingene blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Pensum og emneplaner

I emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Anbefaling til pensum å begynne å lese kommer.

Vi vil også be deg allerede nå å tenke i gjennom, hvem du kan veilede i arbeidskrav knyttet til studiet. Er du allerede ansatt som praksislærer og har studenter, eller vil du veilede medarbeidere som du leder eller en kollega på en annen avdeling / base.  På samlingene er veiledningsøvelsene knyttet til  din arbeidssituasjon. Dette kan gjelde forhold i daglige stilling som pedagogisk leder eller barnehagelærer eller i praksislærerfunksjonen. 

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt oss