Videreutdanning i skolefag for kroppsøving og idrettsfag - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning i skolefag for kroppsøving og idrettsfag Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
60
Kull/termin
Høst 2024
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Engelsk 2, emne 3

Emnekode M1GEN3100
Studiepoeng 30.0

Samfunnsfag 2, emne 2

Emnekode M5GSF3100
Studiepoeng 30.0

Naturfag 2, emne 3

Emnekode M5GNA3100
Studiepoeng 30.0

RLE 2, emne 3

Emnekode M5GRL3100
Studiepoeng 30.0

Musikk 2, emne 3

Emnekode M1GMU3100
Studiepoeng 30.0

Musikk 2, emne 3

Emnekode M5GMU3100
Studiepoeng 30.0

Programplan

Nyhet

Studiestart for nye studenter vår 2024 - Videreutdanning i skolefag for kroppsøving og idrettsfag

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Obligatorisk oppmøte  

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. 

Skal du begynne på Engelsk for 1–7, følg lenken til emnekoden M1GEN2100 i timeplanen.    

Skal du begynne på Naturfag for 5–10 følg lenken til emnekoden M5GNA2100 i timeplanen.   

Skal du begynne på Samfunnsfag for 5–10, følg lenken til emnekoden M5GSF2110 i timeplanen.  

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com) 

Husk å takke ja til studieplass 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Det gjør du i nettsøknaden i Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, send en e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig og gi beskjed. 

Sjekkliste for nye studenter 

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart. 

Tilgang til OsloMet sine systemer  

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i ukene før studiestart. Hvis du ikke har fått dette innen første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.   
Bruk informasjonen for å aktivere IT-kontoen din. Når du logger inn på student.oslomet.no finner du snarveier til verktøyene du trenger i studiehverdagen din. Etter at du er semesterregistrert vil du dessuten se din personlige timeplan i Outlook-kalenderen og på "min side" på student.oslomet.no. Da dukker også emnene dine opp i Canvas. 

Les mer om IT-konto, tilganger og PIN-kode. 

Syk første dag  

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:  

  • Fullt navn  

  • Studium  

  • Dato for når du kan møte 

Klasser, grupper og samlingsdatoer 

  • På ditt studium blir du delt inn i klasser fordelt på undervisning. Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert i og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart. 

  • Timeplanen over viser all undervisning i emnet og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg. 

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss