Videreutdanning - Mangfoldskompetanse i helsearbeid - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning - Mangfoldskompetanse i helsearbeid Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
30
Kull/termin
Høst 2023
Omfang
Deltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium 

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Mangfoldskompetanse i helsearbeid

Emnekode FKFH6000
Studiepoeng 30.0

Programplan

Nyhet

Obligatorisk oppmøte 12. september 2023 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. 

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com) 

Husk å takke ja til studieplass 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden i Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak (samordnaopptak.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei. 

Sjekkliste for nye studenter 

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart. 

Tilgang til OsloMet sine systemer 

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet. 

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.  

Syk første dag 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:  

  • Fullt navn  

  • Studium  

  • Dato for når du kan møte 

Klasser, grupper og samlingsdatoer 

  • Samlingsdatoer for høst 2023 er 12.-14. september og 14.-16 november 

  • Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden. 

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss