Videreutdanning - Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning - Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Studieinformasjon

Studiested
Kjeller, Lillestrøm
Studiepoeng
15
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Deltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Systemet kan ikke hente emner for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.

Programplan

Studiestart for nye studenter - Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Oppstart av studiet

Studiet er asynkront (uten oppsatt undervisningstid) og all kommunikasjon og informasjon vil foregå i Canvas. Tilgang til Canvas forutsetter at man er semesterregistrert.

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Det gjør du i nettsøknaden i Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, send en e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig og gi beskjed.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.

Vær obs på at flere av punktene her ikke er gjeldene for deg som skal ta dette studie asynkront, spesielt punkt 3, 6 og 8. Punkt 3: forhold deg til det som står her om «oppstart av studiet». Punkt 6: last ned digitalt studentbevis som beskrevet i sjekkliste. Punkt 8: Forhold deg til det som står i Canvas.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i ukene før studiestart. Hvis du ikke har fått dette innen 16.01.24 må du ta kontakt med ditt fakultet på infosenter-lui@oslomet.no  

Bruk informasjonen for å aktivere IT-kontoen din. Når du logger inn på student.oslomet.no finner du snarveier til verktøyene du trenger i studiehverdagen din. Etter at du er semesterregistrert, vil du få tilgang til emnet du skal ta i Canvas.

Les mer om IT-konto, tilganger og PIN-kode.

Fritak fra emner

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått tilsvarende emne tidligere. 
Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart. 

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss