Informasjon om valgemner for master i farmasi - Student

Statisk artikkel

Informasjon om valgemner for master i farmasi

Her finner du informasjon om emner du kan velge som student på master i farmasi høsten 2023 og våren 2024.

I løpet av studiet master i farmasi skal du velge ett valgemne i løpet av 2. studieår. For å ha en jevnest mulig arbeidsbelastning gjennom studieåret, anbefaler vi at du tar det valgfrie emnet høstsemesteret, det vil si 3. semester. Det er også mulig å ta emnet i vårsemesteret, 4. semester, dersom du ønsker det. Hvilke emner som vil være tilgjengelig for studieåret 2023/2024 og hvilket semester emnet er tilgjengelig ser du nedenfor.

Det kan også være mulig å velge emner fra andre fakulteter ved OsloMet eller ved andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt eller internasjonalt. Det valgfrie emnet må være godkjent på forhånd av programansvarlig for masterstudiet. Send en henvendelse via kontaktskjemaet (oslomet.no) hvis du ønsker dette.

Valg av emner for høstsemesteret 2023

Valg på emner foregår i perioden 01.03.23 kl. 09.00 til og med 10.03.23 kl. 09.00. Dere velger emnet via nettskjema som vil bli sendt til din student-e-postadresse.

Valg av emner vårsemesteret 2024 gjør du i løpet av høsten 2023. Mer informasjon vil komme.

Detaljert informasjon om emnet du ønsker, finner du ved å klikke på emnekode og emnenavn i oversikten nedenfor.

Praktisk informasjon

 • Du må prioritere hvilket emne du ønsker i nettskjema. Du huker av for hvilke emner du ønsker som 1., 2., 3., og 4. prioritet. Vi anbefaler at du gjør denne prioriteringen for alle fire emner høsten 2023.

 • Kapasitet på emnet ser du på listen nedenfor.

 • I løpet av påmeldingsperioden kan du endre prioriteringene på de emnene du melder deg på. Husk at prinsippet "først til mølla" gjelder. For tildeling av plasser der det er plassbegrensning, kan endringer gjøre at du kommer lenger bak i køen for tildelingen av plass. Du kan endre helt fram til frem til fristen for påmelding går ut.

 • Venteliste: Det er mulig å melde seg på venteliste for emner som har blitt fylt opp. Innen 1. juli kan du melde interesse for alternative emner via kontaktskjemaet (oslomet.no).

 • Dersom et emne ikke får flere enn 10 påmeldte studenter, kan emnet avlyses jf. programplanen. Dersom det skjer, vil du bli kontaktet. Du får tilbud om å melde deg på et av de andre emnene.

Timeplanen for høsten 2023 vil være tilgjengelig ca. 1. juni.

 • Valgemner høsten 2023: Påmelding via nettskjema

  MABIO4110 Molekylær cellebiologi

  Emnet er et obligatorisk emne for studenter på master i helseteknologi.

  • Antall studieplasser HETEK: 30

  • Antall studieplasser MAFAR: ubegrenset

  • Undervisningstype/studiested: Digital

  • Undervisningsspråk: norsk

  • Emneplan for MABIO4110

  MAVIT4400 Klinisk nevrofysiologi

  Emnet er et valgemne for studenter på master i helsevitenskap. I tillegg tilbys emnet eksternt.

  (utviklet i samarbeid med OUS)

  • Antall studieplasser MAVIT: 12

  • Antall studieplasser MAFAR: 13

  • Antall studieplasser enkeltemneopptak: 10

  • Undervisningstype/studiested: Delvis digital/fysisk med undervisning på både Campus Pilestredet og OUS.

  • Undervisningsspråk: norsk

  • Emneplan for MAVIT4400

  • Lenke til søknadsweb for enkeltemneopptak (åpner 1. juni)

  MAVIT4800 Persontilpasset ernæring

  • Antall studieplasser MAVIT: 17 (9 plasser reservert MAERN)
  • Antall studieplasser MAFAR: 13
  • Undervisningstype/studiested: Digital undervisning
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT4800

  MAVIT5300 Kunnskapstranslasjon - Når forskning blir til praksis.

  Emnet er et valgemne for studenter på master i helsevitenskap.

  • Antall studieplasser: 30
  • Antall studieplasser MAFAR: 10
  • Undervisningstype/studiested: digital/Samling campus Pilestredet
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT5300

  MAVIT5800 Innføring i kliniske studier for helsepersonell

  Emnet er et valgemne for studenter på master i helsevitenskap. I tillegg tilbys emnet eksternt

  • Antall studieplasser MAVIT: 12

  • Antall studieplasser MAFAR: 3

  • Antall studieplasser enkeltemneopptak: 20

  • Undervisningstype/studiested: Digitalt

  • Undervisningsspråk: Norsk

  • Emneplan for MAVIT5800

  • Lenke til søknadsweb for enkeltemneopptak (åpner 1. juni)

 • Valgemner våren 2024 (med forbehold): Informasjon om påmelding kommer høsten 2023

  MABIO4410 Genomisk analyse

  Emnet er et obligatorisk emne for studenter på master i helseteknologi, spesialisering biomedisin.

  • Antall studieplasser totalt: 22
  • Antall studieplasser MAFAR: 10
  • Undervisningstype/studiested: Fysisk
  • Undervisningsspråk: norsk
  • Emneplan for MABIO4410

  MABIO4210 Biokjemiske og cellebiologiske analysemetoder

  Emnet er et obligatorisk emne for studenter på master i helseteknologi.

  • Antall studieplasser totalt: 20 – studenter på HETEK prioriteres
  • Antall studieplasser MAFAR: avklares seinere
  • Undervisningstype/studiested: Fysisk
  • Undervisningsspråk: norsk
  • Emneplan for MABIO4210

  MABIO4710 Avanserte bioanalytiske metoder

  Emnet er et obligatorisk emne for studenter på master i helseteknologi.

  • Antall studieplasser totalt: 20 – studenter på HETEK prioriteres
  • Antall studieplasser MAFAR: avklares seinere
  • Undervisningstype/studiested: Fysisk
  • Undervisningsspråk: norsk
  • Emneplan for MABIO4710

  MABIO4600 Statistikk, kvalitetskontroll og kvalitetssikring

  Emnet er et obligatorisk emne for studenter på master i helseteknologi.

  • Antall studieplasser totalt: avklares seinere
  • Antall studieplasser MAFAR: avklares seinere
  • Undervisningstype/studiested: Fysisk 
  • Undervisningsspråk: norsk
  • Emneplan for MABIO4600