Informasjon om valgemner for master i farmasi - Student

Statisk artikkel

Informasjon om valgemner for master i farmasi

Her finner du informasjon om emner du kan velge som student på master i farmasi høsten 2024 og våren 2025.

I løpet av studiet master i farmasi skal du velge ett valgemne. Periode planlagt for valgemne er 2. studieår, 3. semester (høst 24). Noen av valgemnene tilhører andre masterprogram ved Fakultet for helsevitenskap og noen tilhører andre fakultet. Disse emnene vil framgå av liste nedenfor. Dersom du ønsker et valgemne fra et annet fakultet, må du benytte en annen påmeldingsmetode enn for valgemner tilknyttet Fakultet for helsevitenskap. Dette vil fremgå av liste nedenfor.

Du kan alternativt også velge å gjennomføre valgemner i 2. studieår, 4. semester (vår 25). Disse emnene framgår av liste nedenfor og er obligatoriske emner for master i helseteknologi. Informasjon om påmelding til disse vil komme i løpet av høstsemesteret 2024.

Det kan også være mulig å velge andre masteremner ved Fakultet for helsevitenskap, masteremner fra andre fakulteter ved OsloMet eller emner som tilbys ved andre utdanningsinstitusjoner (emner som ikke er listet opp nedenfor). I slike tilfeller må studenten selv finne frem til ønsket emne og søke om forhåndsgodkjenning av emnet. Dersom dette er ønskelig sender du en henvendelse via kontaktskjemaet (oslomet.no) innen 14.06.24.

Påmelding til valgemner styres etter "først til mølla-prinsippet." Dersom emnet du ønsker er fullt, må du velge et annet ledig emne.

Valg av emner

Valg på emner foregår i perioden 03.06.24 kl. 09.00 til og med 14.06 kl. 23.59. Påmelding foregår via Studentweb. Egne brukerveiledninger blir gjort tilgjengelig via Canvas.

Praktisk informasjon:

 • Dersom et emne ikke får tilstrekkelig påmeldte studenter jf. bestemmelse i programplan, kan emnet avlyses. Dersom dette skjer, vil du bli kontaktet og får tilbud om å melde deg på et av de andre emnene.

 • Timeplanen for høsten 2024 vil være tilgjengelig ca. 1. juni.

 • Detaljert informasjon om emnet du ønsker finner du ved å klikke på emnekode og emnenavn i oversikten nedenfor.

 • Valgemner høsten 2024: Påmelding via studentweb

  MABIO4110 Molekylær cellebiologi

  Emnet er et obligatorisk emne for studenter på master i helseteknologi.

  • Antall studieplasser MAFAR: 5

  • Undervisningstype/studiested: Pilestredet

  • Undervisningsspråk: norsk

  • Emneplan for MABIO4110

  MAVIT4800 Persontilpasset ernæring

  • Antall studieplasser MAVIT/MAFAR/HETEK: 35
  • Undervisningstype/studiested: Digital undervisning
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT4800

  MAVIT5800 Innføring i kliniske studier for helsepersonell

  Emnet er et valgemne for studenter på master i helsevitenskap. I tillegg tilbys emnet eksternt.

  • Antall studieplasser MAVIT/MAFAR/HETEK: 15

  • Antall studieplasser enkeltemneopptak: 20

  • Undervisningstype/studiested: Digitalt

  • Undervisningsspråk: Norsk

  • Emneplan for MAVIT5800

  • Lenke til søknadsweb for enkeltemneopptak (åpner 1. juni)

  MAVIT5100 Helsekommunikasjon

  Emnet er et valgemne for studenter på master i helsevitenskap. Emnet tilbys også til studenter med opptak på master i farmasi og master i helseteknologi.

  • Antall studieplasser: 40
  • Undervisningstype/studiested: Samling studiested Pilestredet
  • Undervisningsspråk: Engelsk, men norsk hvis det ikke er noen engelskspråklige studenter
  • Emneplan for MAVIT5100

  HETEK4300 Bakteriologi og antimikrobiell resistens

  Emnet tilbys både eksternt, og til studenter med opptak på master i farmasi og master i helseteknologi.

  • Antall studieplasser studenter med opptak master HV: 20
  • Antall studieplasser enkeltemneopptak: 12
  • Undervisningstype/studiested: både digitalt og samlingsbasert
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for HETEK4300
 • Emner fra andre fakulteter: påmelding via kontaktskjema

 • Valgemner våren 2025: Informasjon om påmelding kommer høsten 2024

  MABIO4410 Genomisk analyse

  Emnet er et obligatorisk emne for studenter på master i helseteknologi, spesialisering biomedisin.

  • Antall studieplasser MAFAR: 10
  • Undervisningstype/studiested: Fysisk
  • Undervisningsspråk: norsk
  • Emneplan for MABIO4410

  MABIO4710 Avanserte bioanalytiske metoder

  Emnet er et obligatorisk emne for studenter på master i helseteknologi, spesialisering biomedisin.

  • Antall studieplasser MAFAR: avklares senere
  • Undervisningstype/studiested: Fysisk
  • Undervisningsspråk: norsk
  • Emneplan for MABIO4710