Nyheter - Student

Nyhetportlet

Usikker på hva som er fusk?

Usikker på hva som er fusk?

Det er viktig å sette seg inn i reglene for hjelpemidler og kildebruk under eksamen. Her kan du se hva som gjelder.

Er du usikker på hva som egentlig er fusk? Det er ulike regler for hver eksamen, så det er viktig at du følger med på beskjedene fra ditt studium, men her finner du en generell oversikt over hva som kan gjelde som fusk:

Hva er fusk?

 • Oppgaver og besvarelser skal være ditt eget selvstendige arbeid. Det betyr at du skal vise hva som er dine egne tanker og ideer og hva som er lånt fra andre. Du kan bli mistenkt for fusk dersom du:

  • lar være å gi opplysninger om kilder

  • gir inntrykk av at besvarelsen er mer selvstendig enn den er

  • bruker hjelpemidler eller medhjelpere som ikke er tillatt

 • Tenk deg godt om før du låner ut dine besvarelser eller tekster til andre studenter. Dette kan regnes som medvirkning til fusk.

 • Dette gjelder for alle obligatoriske arbeidskrav og skole- og hjemmeeksamen – for både studenter og privatister.

 • På skoleeksamen er det ikke lov å benytte hjelpemidler, med mindre eksamensoppgaver sier at det er tillatt. Du kan ikke ha hjelpemidler tilgjengelig selv om de ikke blir brukt.

 • hjemmeeksamen kan fusk være at du ikke oppgir kilder eller markerer ikke sitat på riktig måte.

  • Du leverer en besvarelse som du eller andre allerede har levert ved tidligere innleveringer.

  • Samarbeid med andre studenter, med mindre det er en gruppeeksamen.

  • Noen andre enn deg selv har skrevet besvarelsen.


Hva gjør OsloMet for å forebygge fusk?

 • OsloMet bruker plagiatkontrollprogrammet Urkund. Dette programmet foretar kontroller mot internett, tekstdatabaser og andre innleverte besvarelser

 • På skoleeksamen har eksamenskontoret og eksamensinspektørene innarbeidede rutiner og metoder for å avdekke fusk

Hva er konsekvensene av fusk?

Fusk på eksamen kan få svært alvorlige konsekvenser. Dersom man blir mistenkt for fusk eller forsøk på fusk, kan man risikere at eksamen blir annullert, eller i verste fall at man blir utestengt fra OsloMet og mister retten til å gå opp til eksamen ved alle andre universiteter og høgskoler i inntil ett år.

Få tips og råd til hjemmeeksamen her

Forbered deg til muntlig hjemmeeksamen