Nyheter - Student

Nyhetportlet

Et skrivebord med en PC, en hånd og en klokke

Ofte stilte spørsmål om eksamen

Hva gjør du hvis du blir syk på eksamen? Har du spørsmål om hvordan skriftlig skoleeksamen foregår, med tanke på smittevern? Lurer du på hva som skjer hvis du stryker? Her er ofte stilte spørsmål - og svar på dem.

Jeg skal ha eksamen i Silurveien. Hvordan er smittevernet der nå?

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk på eksamen?

 • Er du syk på selve eksamensdagen må du ta kontakt med din lege for å få en legeerklæring. Denne må leveres innen en uke etter eksamen/innleveringsfrist, og skal leveres til ditt infosenter. Hvis du ikke leverer legeerklæring, registreres du med “ikke møtt” og bruker opp et forsøk.

 • Les mer om fravær, sykdom og trekk.

 • Dersom du har koronarelatert årsak til fravær fra eksamen, kan du benytte egenmelding som dokumentasjon for fraværet. Dette gjelder til og med 1. mars 2022.

 • Hvis du blir syk underveis på en eksamen, kan du velge om du vil trekke deg eller levere en uferdig besvarelse til sensur. Hvis du velger å levere en eksamen til sensur telles det som et forsøk uavhengig av legeerklæring.

 • Husk å melde deg opp til utsatt eksamen hvis du har fått godkjent fravær!

Hvor mange forsøk har jeg på en eksamen?

 • Du har normalt tre forsøk på hver eksamen. Det finnes enkelte unntak, unntakene vil stå i programplanen til studiet eller i emneplanen til hvert enkelt emne.

Kan jeg få tilrettelegging på eksamen?

Hva gjør jeg hvis jeg stryker på eksamen? 

 • Hvis du stryker på eksamen, må du selv melde deg opp til ny eksamen (konteeksamen). Stryker du på denne må du normalt vente til eksamen går neste gang.

 • Les mer om stryk på eksamen.

Når får jeg resultatet av eksamen?

 • Vanligvis er sensurfrist for skriftlig eksamen 3 uker. For masteroppgaver er sensurfrist 6 uker.

 • Les mer om karaktersystem og sensur.

 • På muntlig/praktisk eksamen kommer resultatet samme dag eller når alle kandidatene er ferdige.

Kan jeg klage på en karakter?

 • Det er mulig å klage på en karakter, men gjør deg kjent med hva det betyr før du klager. Husk at dersom du klager er det karakteren etter klagebehandling som blir stående. Den kan være bedre eller dårligere enn din opprinnelige karakter.

 • Les mer om klage på eksamen.

 • Det er vanligvis ikke mulig å klage på karakter ved muntlig/praktisk eksamen.

Kan jeg klage på gjennomføring av en eksamen?