Droppe til innhold

Sensur og karaktersystemet

Eksamenskarakterene og karaktersystemet som brukes ved OsloMet.
  • behandlingstid

    Karakteren kunngjøres innen tre uker etter eksamen. 

  • informasjon

    Karakterene dine finner du i Studentweb. 

Når får jeg eksamenskarakteren?

  • Karakteren kunngjøres innen tre uker etter eksamen. Dersom fristen faller på helg eller helligdag utvides den til neste virkedag. Dersom sensurfristen utvides på grunn av helligdager i sensurperioden vil berørte studenter få beskjed om dette. 
  • Karakteren på masteroppgaver kunngjøres seks uker etter innleveringsfristen

Karaktersystemet

Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, vurdering av oppgave eller annen vurdering ved universitetet er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Se detaljert oversikt over studiepoeng- og karaktersystemet her.

Nynorsk versjon av karaktersystemet finner du her.

Vi bruker også en todelt skala med Bestått/Ikke bestått.

 

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefontid mandag-tirsdag og torsdag-fredag fra 09.00-12.00.

Sykmelding for eksamen, klage på karakter og søknad om tilrettelegging leveres til ditt fakultets infosenter.

Servicetorget Kjeller

chatbot-portlet