Sensur og karaktersystem | Eksamen - Student

Sensur og karaktersystemet

Sensur og karaktersystemet

Her finner du informasjon om studiepoeng- og karaktersystemet ved OsloMet.

Når får jeg eksamenskarakteren?

Karakteren kunngjøres innen tre uker etter eksamen i Studentweb. Dersom fristen faller på helg eller helligdag utvides den til neste virkedag. Sensurfristen kan i enkelte tilfeller utvides på grunn av helligdager i sensurperioden. Sensurdato publiseres i StudentWeb.

Karakteren på masteroppgaver kunngjøres seks uker etter innleveringsfristen.

 • Studiepoeng- og karaktersystemet

  Studieåret varer normalt ti måneder. Et fullt studieår er beregnet til mellom 1500-1800 arbeidstimer og 60 studiepoeng.

  Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer: en skala med karakterene "bestått" og "ikke bestått" og en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for "bestått" og F for "ikke bestått." For den graderte skalaen gjelder følgende kvalitative beskrivelser:

  • A - Fremragende. Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
  • B - Meget god. Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
  • C - God. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
  • D - Nokså god. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
  • E - Tilstrekkelig. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
  • F - Ikke bestått. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

  Karakterskalaen er brukt absolutt. Det vil si at vurderingene er kriteriebaserte.

  Karakterfordeling

  Karakterfordelingen viser fordeling i prosent for emner med gradert karakterskala A - F. Strykkarakter inngår ikke i fordelingen. Alle resultater fra de siste fem år blir tatt med i beregningen. Fordelingen blir også vist for emner som ikke har vært aktive i mindre enn fem år. Det er en forutsetning at det finnes minst ti godkjente resultater i løpet av perioden.