Droppe til innhold

Sensur og karaktersystemet

Eksamenskarakterene og karaktersystemet som brukes ved OsloMet.
  • behandlingstid

    Karakteren kunngjøres innen tre uker etter eksamen. 

  • informasjon

    Karakterene dine finner du i Studentweb. 

Når får jeg eksamenskarakteren?

  • Karakteren kunngjøres innen tre uker etter eksamen. Dersom fristen faller på helg eller helligdag utvides den til neste virkedag. Dersom sensurfristen utvides på grunn av helligdager i sensurperioden vil berørte studenter få beskjed om dette. 
  • Karakteren på masteroppgaver kunngjøres seks uker etter innleveringsfristen

Karaktersystemet

Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, vurdering av oppgave eller annen vurdering ved universitetet er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Se detaljert oversikt over studiepoeng- og karaktersystemet her.

Nynorsk versjon av karaktersystemet finner du her.

Vi bruker også en todelt skala med Bestått/Ikke bestått.

 

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er stengt inntil videre.

Sykmelding for eksamen, klage på karakter og søknad om tilrettelegging leveres til ditt fakultet.

Servicetorget Kjeller

Servicetorget er stengt inn til videre grunnet Corona epidemien. Ved behov for kontakt, bruk epost eller kontaktskjema (oslomet.no/om/kontakt).

chatbot-portlet