Tilrettelegging av eksamen | Eksamen - Student

Tilrettelegging av eksamen

Tilrettelegging av eksamen

Har du behov for tilrettelegging av eksamen på bakgrunn av en medisinsk tilstand eller andre dokumenterte årsaker? Da kan du søke om å få din eksamen tilrettelagt.

Søknad om tilrettelegging av studiehverdagen har egne rutiner og søknadsskjema

Informasjon om korona, eksamen og tilrettelegging finner du på våre nettsider om korona.

  • Ulike former for tilrettelegging av eksamen

   Besvare eksamen på annet språk enn norsk

   Du kan søke om å få besvare eksamen på annet språk enn norsk, svensk eller dansk (jf.forskriften § 6-10 (Lovdata.no). Kontakt infosenteret på fakultet ditt eller Servicetorget Kjeller for hjelp.

   Alternativ vurderingsform

   I noen tilfeller kan du søke om alternativ eksamensform, f.eks. muntlig eller praktisk eksamen. Ta kontakt med ditt fakultet:

   Desentralisert eksamen for toppidrettsutøvere

   Dersom du har status som toppidrettsutøver fra Olympiatoppen, kan du søke om å få ta din eksamen desentralisert. Ta kontakt med eksamenskontoret for utdypende informasjon om hva som gjelder for din eksamen.

   Muntlig/praktisk eksamen

   Har du behov for tilrettelegging ved muntlig/praktisk eksamen, ta kontakt med ditt fakultet. Fristene for å søke om tilrettelegging gjelder også ved muntlig/praktisk eksamen.

    Digital eksamen

    Har du allerede innvilget enerom til eksamen?

    Dersom du har innvilget enerom under eksamen får du utdelt PC av universitetet. Du skal ikke benytte din private PC til eksamen.

    Har du fått innvilget ekstratid på gruppeinnlevering?

    Hvis du har innvilget ekstratid på gruppeinnlevering i Inspera, må du logge inn på oslomet.inspera.no før ordinær eksamenstid er ute for å opprette en gruppe. Dette uavhengig om du leverer som gruppe eller individuelt.

   • Søk om tilrettelegging

    Slik søker du

    Søknadsfristen for høstens eksamener er nå ute og det er for sent å søke om tilrettelegging. Dersom du har sykdom/skade som har oppstått akutt etter fristen, kan du likevel søke, men merk at dokumentasjonen må være fra lege/sakkyndig, og det må fremgå at det er snakk om en akutt sykdom/tilstand som har oppstått etter søknadsfristen. Ta i så fall kontakt med eksamenskontoret: eksamen@oslomet.no for instruksjoner om hvordan du går fram.

    Frister for å søke

    • Eksamen i høstsemesteret: 1. september 
    • Eksamen i vårsemesteret: 1. februar

    Dokumentasjon

    Du må ha attest fra lege eller annen sakkyndig som oppgir hvilke tiltak det søkes om og som dokumenterer behovet ditt. Søker du om tilrettelegging på grunn av lese- og skrivevansker må du ha en utfyllende rapport fra sakkyndig. 

    Dokumentasjon fra lege/sakkyndig anses som veiledende og skal tas hensyn til, men er ikke bindende. Tilretteleggingen som innvilges vil ikke alltid være den studenten har søkt om. En diagnose gir i seg selv ikke grunnlag for en bestemt type tilrettelegging.

     Når får du svar?

     Du får skriftlig innen 15 virkedager etter søknadsfristen. Du kan også se vedtaket på Studentweb under "Kommende hendelser" eller under "Aktive emner."

    • Eksamensregelverk ved fakultetene

     Sjekk også tilleggsinformasjon under ditt fakultet. Hvis du ikke finner tilleggsinformasjon for ditt studium eller ditt fakultet, gjelder felles eksamensinformasjon.

    • Regler og retningslinjer om tilrettelagt eksamen

    Eksamenskontoret Pilestredet

    Eksamenskontoret Pilestredet

    Eksamenskontoret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien, tilrettelegging av eksamen og spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera.

    Eksamenskontoret Pilestredet

    Telefon :
    67 23 50 10
    E-post :
    Postadresse :
    OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
    Tidspunkt/Åpningstid :
    Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er kun åpen i høysesong.