Droppe til innhold

Tilrettelegging av eksamen

Har du behov for tilrettelagt eksamen av medisinske eller andre dokumenterte årsaker? Da kan du søke om tilrettelagt eksamen.
 • behandlingstid

  Frister: 1. oktober for eksamener i nov.-des., og 1.mars for eksamener i mai-juni. 

 • behandlingstid

  Frist én måned før eksamen ellers i året. 

 • sted

  Søknad sendes Eksamenskontoret i P46 eller Servicetorget Kjeller. 

 • regel

  Behov må dokumenteres. 

Studenter som skal ha skriftlig skoleeksamen eller hjemmeeksamen skal bruke søknadsskjema som ligger på denne siden.

Har du spørsmål om tilrettelegging av studiehverdagen din utover gjennomføring av eksamen? Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten ved OsloMet.

Dokumentasjon

Du må ha attest fra lege eller annen sakkyndig som oppgir hvilke tiltak det søkes om, og som dokumenterer behovet ditt. I tilfeller der det søkes om tilrettelegging på grunn av lese- og skrivevansker vil det kreves en utfyllende rapport fra sakkyndig. 

Dokumentasjon fra lege/sakkyndig anses som veiledende og skal tas hensyn til, men er ikke bindende. Tilretteleggingen som innvilges vil ikke alltid være den studenten har søkt om. En diagnose gir i seg selv ikke grunnlag for en bestemt type tilrettelegging.

Frister for å søke

 • Eksamen i mai og juni: 1. Mars
 • Eksamen i november og desember: 1.oktober
 • Ellers i året: senest én måned før eksamen

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjema med din signatur
  Legen din må fylle ut side to av søknadsskjemaet. Alternativt kan du legge ved en legeerklæring der behovet for tilrettelegging kommer klart frem.
 2. Lever søknaden til Servicetorget på Kjeller eller Eksamenskontoret i P46.

Søknadsskjema tilrettelagt eksamen bokmål eller søknadsskjema tilrettelagt eksamen på nynorsk

Du kan også sende søknaden pr. post, merk konvolutten med dato for sending og  “tilrettelegging”. Du kan også sende søknadsskjemaet per e-post til eksamen@oslomet.no.

Innsendt dokumentasjon sendes ikke i retur.

Når får du svar?

Du får skriftlig svar pr. e-post innen tre uker. Du kan også se vedtaket på Studentweb under kommende hendelser eller under aktive emner. 

Digital eksamen

Har du allerede fått innvilget retteprogram/stavekontroll til eksamen?

Dersom du har behov for retteprogram/stavekontroll under digital eksamen ta kontakt med Eksamenskontoret per e-post(eksamen@oslomet.no) senest to uker før eksamen. Dette forutsetter at du allerede har fått innvilget søknad om retteprogram/stavekontroll.

Har du allerede innvilget enerom under digital eksamen?

Dersom du har innvilget enerom under eksamen får du utdelt PC av universitetet, du skal ikke benytte din private PC til eksamen.

Har du fått innvilget ekstratid på gruppeinnlevering?

Hvis du har innvilget ekstratid på gruppeinnlevering i Inspera, så må du logge inn på hioa.inspera.no før ordinær eksamenstid er ute for å opprette en gruppe. Dette uavhengig om du leverer som gruppe eller individuelt. Les mer om gruppeinnlevering i Inspera her.

Besvare eksamen på annet språk enn norsk

Du kan søke om å få besvare eksamen på annet språk enn norsk, svensk eller dansk (jf.forskriften § 6-10 (Lovdata.no)). Kontakt infosenteret på fakultet ditt eller Servicetorget Kjeller for hjelp. Søknadsskjemaet finner du her.

Desentralisert eksamen for toppidrettsutøvere

Dersom du har status som toppidrettsutøver fra Olympiatoppen, kan du søke om å få ta din eksamen desentralisert. Print ut og fyll ut søknadsskjema om desentralisert eksamen.

Alternativ vurderingsform

I noen tilfeller kan du søke om alternativ eksamensform, f.eks. muntlig eller praktisk eksamen. Kontakt infosenteret på fakultetet ditt eller Servicetorget Kjeller for hjelp.

OsloMets regler og retningslinjer om tilrettelagt eksamen

Forskrift og regler for tilrettelegging av eksamen (§ 6-9, 6-10, 6.11)

Retningslinjer for behandling av søknader om tilrettelegging. 

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 46, 1. etasje.
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret i P46 er bemannet alle hverdager utenom onsdager, 09.00-12.00, Telefon og e-post: man. - fre. kl. 09.00 - 15.00.

Sykmelding for eksamen leveres til ditt fakultet.

Servicetorget Kjeller