Tilrettelegging av eksamen | Eksamen - Student

Tilrettelegging av eksamen

Tilrettelegging av eksamen

Har du behov for tilrettelegging av eksamen på bakgrunn av en medisinsk tilstand eller andre dokumenterte årsaker? Da kan du søke om å få din eksamen tilrettelagt.

Søknad om tilrettelegging av studiehverdagen har egne rutiner og søknadsskjema

Informasjon om korona, eksamen og tilrettelegging finner du på våre nettsider om korona.

  Eksamenskontoret Pilestredet

  Eksamenskontoret Pilestredet

  Eksamenskontoret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien, tilrettelegging av eksamen og spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera.

  Eksamenskontoret Pilestredet

  Telefon :
  67 23 50 10
  E-post :
  Postadresse :
  OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
  Tidspunkt/Åpningstid :
  Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er kun åpen i høysesong.