Tilrettelegging av eksamen | Eksamen - Student

Tilrettelegging av eksamen

Tilrettelegging av eksamen

Har du behov for tilrettelagt eksamen av medisinske eller andre dokumenterte årsaker? Da kan du søke om tilrettelagt eksamen.

Informasjon om korona, eksamen og tilrettelegging finner du på våre nettsider om korona.

Studenter som skal ha skriftlig skoleeksamen eller hjemmeeksamen skal søke via nettskjema.

Har du spørsmål om tilrettelegging av studiehverdagen din utover gjennomføring av eksamen? Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten ved OsloMet.

Dokumentasjon

Du må ha attest fra lege eller annen sakkyndig som oppgir hvilke tiltak det søkes om, og som dokumenterer behovet ditt. I tilfeller der det søkes om tilrettelegging på grunn av lese- og skrivevansker vil det kreves en utfyllende rapport fra sakkyndig. 

Dokumentasjon fra lege/sakkyndig anses som veiledende og skal tas hensyn til, men er ikke bindende. Tilretteleggingen som innvilges vil ikke alltid være den studenten har søkt om. En diagnose gir i seg selv ikke grunnlag for en bestemt type tilrettelegging.

Frister for å søke

  • Eksamen i mai og juni: 1. mars
  • Eksamen i november og desember: 1. oktober
  • Ellers i året: senest én måned før eksamen

Slik søker du

  1. Klikk på lenken for å logge inn i nettskjemaet. Søk om tilrettelegging (bokmål) 
    Søk om tilrettelegging (nynorsk)  
  2. Legg ved en legeerklæring der behovet for tilrettelegging kommer klart frem.
  3. Lever søknaden ved å klikke på «send» nederst i nettskjemaet.

Innsendt dokumentasjon sendes ikke i retur.

Når får du svar?

Du får skriftlig svar per. Digipost innen 15 virkedager. Du kan også se vedtaket på Studentweb under kommende hendelser eller under aktive emner. 

Digital eksamen

Har du allerede innvilget enerom til eksamen?

Dersom du har innvilget enerom under eksamen får du utdelt PC av universitetet, du skal ikke benytte din private PC til eksamen.

Har du fått innvilget ekstratid på gruppeinnlevering?

Hvis du har innvilget ekstratid på gruppeinnlevering i Inspera, så må du logge inn på oslomet.inspera.no før ordinær eksamenstid er ute for å opprette en gruppe. Dette uavhengig om du leverer som gruppe eller individuelt.

Muntlig/praktisk eksamen

Har du behov for tilrettelegging ved muntlig/praktisk eksamen, ta kontakt med ditt fakultet. De overstående fristene for å søke om tilrettelegging gjelder også ved muntlig/praktisk eksamen.

Besvare eksamen på annet språk enn norsk

Du kan søke om å få besvare eksamen på annet språk enn norsk, svensk eller dansk (jf.forskriften § 6-10 (Lovdata.no). Kontakt infosenteret på fakultet ditt eller Servicetorget Kjeller for hjelp. Søknadsskjemaet finner du her.

Desentralisert eksamen for toppidrettsutøvere

Dersom du har status som toppidrettsutøver fra Olympiatoppen, kan du søke om å få ta din eksamen desentralisert. Ta kontakt med eksamenskontoret for utdypende informasjon om hva som gjelder for din eksamen.

Alternativ vurderingsform

I noen tilfeller kan du søke om alternativ eksamensform, f.eks. muntlig eller praktisk eksamen. Ta kontakt med ditt fakultet:

OsloMets regler og retningslinjer om tilrettelagt eksamen

Forskrift og regler for tilrettelegging av eksamen (§ 6-9, 6-10, 6.11)

Retningslinjer for behandling av søknader om tilrettelegging. 

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontroret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien, tilrettelegging av eksamen og spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera.

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er kun åpen i høysesong.