Tilrettelegging av eksamen | Eksamen - Student

Tilrettelegging av eksamen

Tilrettelegging av eksamen

Har du behov for tilrettelegging av eksamen på bakgrunn av en medisinsk tilstand eller andre dokumenterte årsaker? Da kan du søke om å få din eksamen tilrettelagt.

Informasjon om korona, eksamen og tilrettelegging finner du på våre nettsider om korona.

Eksamenskontoret

Eksamenskontoret

Eksamenskontoret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien, tilrettelegging av eksamen og spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera.

Sentralt eksamenskontor

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er kun åpen i høysesong.