Tilrettelegging av eksamen | Eksamen - Student

Tilrettelegging av eksamen

Tilrettelegging av eksamen

Har du behov for tilrettelegging av eksamen på bakgrunn av en medisinsk tilstand eller andre dokumenterte årsaker? Da kan du søke om å få din eksamen tilrettelagt.
 • Regler og retningslinjer om tilrettelegging av eksamen

 • Søk om tilrettelegging av eksamen

  Søk tilrettelegging

  Søknadsfristen for vårens eksamener er nå ute. Dersom du har sykdom/skade som har oppstått akutt etter fristen eller av andre grunner trenger å søke etter fristen, kan du kontakte eksamenskontoret for instruksjoner om hvordan du går fram.

  Frister for å søke

  • Eksamen i høstsemesteret: 15. september
  • Eksamen i vårsemesteret: 1. februar

  Dokumentasjon

  Du må ha attest fra lege eller annen sakkyndig som oppgir hvilke tiltak det søkes om og som dokumenterer behovet ditt. Dokumentasjonen må inneholde opplysninger om følgende:

  • Studentens fulle navn, fødsels- og personnummer
  • Underskrift og stempel fra legen
  • Beskrivelse av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse og hvilke begrensinger dette medfører i eksamenssituasjonen
  • Anbefalte tilretteleggingstiltak
  • Om tilstanden er kronisk

  Søker du om tilrettelegging på grunn av lese- og skrivevansker må du ha en utfyllende rapport fra sakkyndig. 

  Dokumentasjon fra lege/sakkyndig anses som veiledende og skal tas hensyn til, men er ikke bindende. Tilretteleggingen som innvilges vil ikke alltid være den studenten har søkt om. En diagnose gir i seg selv ikke grunnlag for en bestemt type tilrettelegging.

  Når får du svar?

  Du får skriftlig svar innen 15 arbeidsdager etter søknadsfristen. Du kan også se vedtaket på Studentweb under "Kommende hendelser" eller under "Aktive emner."

 • Ulike former for tilrettelegging ved eksamen

  Vanlige tilrettelegginger ved eksamen

  • utvidet tid ved skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen)
  • utvidet tid ved skriftlig eksamen uten tilsyn (hjemmeeksamen)
  • bruk av Word og/eller Lingdys som skrive- og lesestøtteprogrammer
  • skjerming i eksamenslokalet

  Listen er ikke uttømmende.

   

  Kontakt ditt fakultet for disse tilrettelegginger

   

  Besvare eksamen på annet språk enn norsk
  • Du kan søke om å få besvare eksamen på annet språk enn norsk, svensk eller dansk.
  Bruk av ordbok under eksamen 
  • Dersom du har behov for flerspråklig ordbok under eksamen, kan du søke om dette. 
  • Ordboken må godkjennes av ditt fakultet.
  Muntlig/praktisk eksamen
  • Har du behov for tilrettelegging ved muntlig/praktisk eksamen, må du ta kontakt med ditt fakultet.
  • Fristene for å søke tilrettelegging gjelder også ved muntlig/praktisk eksamen.
  Tilrettelegging ved obligatoriske aktiviteter
  • Har du behov for tilrettelegging på arbeidskrav eller andre obligatoriske aktiviteter, må du ta kontakt med ditt fakultet.
  Alternativ vurderingsform
  • Du kan søke om alternativ eksamensform, f.eks. muntlig eller praktisk eksamen. 

  Kontakt ditt fakultet her

 • Har du behov for tilrettelegging av studiehverdagen din?

 • Desentralisert eksamen for toppidrettsutøvere

  Dersom du har status som toppidrettsutøver fra Olympiatoppen, kan du søke om å få ta din eksamen desentralisert. Ta kontakt med eksamenskontoret for utdypende informasjon om hva som gjelder for din eksamen.

 • Eksamensregelverk ved fakultetene

  Sjekk også tilleggsinformasjon under ditt fakultet. Hvis du ikke finner tilleggsinformasjon for ditt studium eller ditt fakultet, gjelder felles eksamensinformasjon.

Sentralt eksamenskontor

Sentralt eksamenskontor

Eksamenskontoret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien og tilrettelegging av eksamen.

Kontakt eksamenskontoret

E-post :