Tilrettelegging av studiehverdagen - Student

Tilrettelegging av studiehverdagen

Tilrettelegging av studiehverdagen

Søk om tilrettelegging av din studiehverdag. Tilrettelegging kan for eksempel være fysisk tilrettelegging eller redusert studieprogresjon.

Tilrettelegging av studiehverdagen kan for eksempel være:

 • fysisk tilrettelegging
 • fleksibilitet i studieløpet
 • mentor (hvis du er 22 år og har støtte til utdanning fra NAV)
 • Søk om tilrettelegging

  Tilrettelegging blir vurdert på bakgrunn av din funksjonsnedsettelse, faglige krav som stilles i studiet og hva som er mulig og rimelig.

  Du kan ikke søke om tilrettelegging av studiehverdagen din før du har blitt tatt opp som student og aktivert din brukerkonto.

  Tilrettelegging av eksamen har egne rutiner og søknadsskjema.

 • Eksempler på individuell tilrettelegging

  Her finner du eksempler på tiltak som kan være hensiktsmessige for studenter med ulike tilretteleggingsbehov.

  Alternativ eksamensform

  Dersom du på grunn av din nedsatte funksjonsevne har store utfordringer med å gjennomføre eksamen på ordinær måte, kan du søke om alternativ eksamensform som gjør det mulig å vurdere dine faglige kunnskaper på en forsvarlig måte.

  Fysisk tilrettelegging

  Universitetet består av flere eldre bygg som ikke er universelt utformet. Si ifra om du opplever barrierer som for eksempel manglende tilgjengelighet i auditorium eller klasserom, tunge dører eller andre fysiske hindringer.

  Førerhund

  Førerhund har lovfestet rett til å være med inn i bygg, på lesesaler, kantine osv. Om noen av dine medstudenter er allergiske mot hunder, må dette avklares, slik at vi kan ivareta behovene til begge parter.

  Lydbøker

  Studenter med syns- og lesevansker kan låne tilrettelagt litteratur fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift). Meld deg inn og legg ved pensumlisten.

  Lydforsterking i auditorium og klasserom

  En del store auditorium har teleslynge. Disse er merket med symbolet «T» utenfor. Vi kan bistå deg med å teste høreapparatet ditt mot teleslyngen. 

  Vi har også installert Phonak-system med "Roger"-mottaker i følgende rom:
  Kjeller: KE101 og K111
  Pilestredet: P48-S642, P48-S742, P48-R711 og P50-L120

  I tillegg har vi et portabelt system til utlån. For dette trenger du høreapparat som tar inn teleslynge. Dette kan lånes for utprøving, såfremt det er ledig. Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral (nav.no) hvis du har behov for noe permanent til eget bruk.

  Hjelpemidler

  Personlige hjelpemidler som ergonomisk utstyr eller hørselsteknisk utstyr må du ordne med selv før du starter på ditt studium. Ta kontakt med en ergoterapeut i bydelen/kommunen du bor i for råd og veiledning før du kontakter NAV hjelpemiddelsentral.

  Mentor

  Er du 22 år og tar utdanningen med støtte fra NAV kan du benytte deg av en mentor. En mentor er gjerne en medstudent eller eldre student som kan være faglig sparringspartner og bistå deg med å strukturere studiene. OsloMet står som tiltaksarrangør og utbetaler lønn til mentor etter avtale med NAV.

  Parkering

  Studiested Kjeller

  Kjeller har fri parkering. Hvis du ønsker å benytte HC-plasser foran inngangen,  legger du HC-beviset i frontruta.

  Studiested Pilestredet

  Er du bevegelseshemmet og har parkeringsbevis utstedt av kommunen, kan du søke om å parkere på reserverte plasser i garasjen under Pilestredet 48 eller i garasjeanlegget under Pilestredet 35.

  Program for lese- og skrivestøtte

  Programmene LingDys og Texpilot kan være god skrivestøtte for deg med dysleksi. Du søker hjelpemiddelsentralen om støtte til innkjøp. NAV gir ikke støtte til innkjøp av PC.

  Sikkerhet - evakuering ved brann

  Meld fra via søknadsskjemaet hvis du har du behov for assistanse ved brannevakuering.

  Sikkerhet - varsling av brann på mobil

  Er du hørselshemmet eller har behov for ekstra varsling ved brannalarm? Universitetet kan i samarbeid med Mobilarm tilby gratis varsling av brann når du befinner deg i et av byggene på campus.

  Slik bruker du tjenesten:

  • Send kodeordet ALARM til 2223.
  • Du vil nå motta brann-SMS fra alle registrerte bygg i Norge.
  • Du finner mer informasjon om tjenesten på Mobilarm.

  Tegnspråktolk

  Om du er avhengig av skrivetolk eller tegnspråktolk må du kontakte NAV Tolketjenesten i Oslo og Viken (nav.no) så fort du har fått tildelt studieplass. Det er også viktig at du informerer ditt fakultet så fort du har fått studieplass.

  Tegnspråktolker kan få adgangskort og tilgang til Canvas og arbeidsrom. Dette får de ved å kontakte Tilretteleggingstjenesten.

  Tilpasset studieplan

  Har du nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom, kan du søke om tilpasset studieplan. Det vil si at du gjennomfører utdanningen over lengre tid, ved å ta færre emner per semester.

  Transport til studiested ved skade

  Dersom du har skadet deg og er forhindret i å komme deg til undervisning med bil, kollektiv eller til fots, dekkes ikke utgifter til taxi av universitetet slik det gjøres i grunn- og videregående opplæring. Ulykkesforsikringer vil derimot i mange tilfeller dekke slike utgifter. OsloMet som statlig institusjon har ikke lov til å tegne forsikringer for sine studenter. Dette må du ordne selv, og det finnes mange ulike forsikringsselskap å velge blant.

  Utredninger for lese- og skrivevansker

  Dersom du ønsker å få utredet om du har lese- og skrivevansker må du kontakte en privatpraktiserende logoped. Kostnaden må du dekke selv.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Generelle spørsmål om tilrettelegging

E-post :

Veiledning og informasjon om tilrettelegging av ditt studieløp

Url :
Henvendelse via kontaktskjema

Fakultetet kan gi deg informasjon om hva som er mulig å tilrettelegge på ditt studieprogram. Henvendelser per e-post må inneholde fullt navn, studieprogram og eventuelt studentnummer, men ikke hele fødselsnummeret ditt. Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om diagnose.