Skoleeksamen | Eksamen - Student

Skoleeksamen

template.back.to.overview Skoleeksamen

Skoleeksamen (skriftlig eksamen under tilsyn) er en eksamen som blir avholdt i angitt lokale med eksamensinspektører tilstede under eksamen. Skoleeksamen er både gjennomføring med penn og papir og digital eksamen.
 • Tid og sted for eksamen

  Informasjon om tid og sted for eksamen finner du i Studentweb under Aktive emner. Sted publiseres normalt én uke før eksamen.

  De fleste skoleeksamener er i Silurveien 2 hvor det er saler med stasjonære PC-er som eksamenskandidatene bruker under eksamen. Hvor ligger Silurveien 2?

 • Frammøte

  Eksamenslokalene åpner 30 minutter før eksamen starter.

  Du må være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen starter. Hvis du kommer etter at utlevering av eksamensoppgaven er påbegynt, får du ikke avlegge eksamen.

  Etter at du har inntatt anvist plass er det ikke anledning til å forlate denne uten tillatelse fra eksamensvakt.

  Hvis du er forsinket på grunn av forhold utenfor din kontroll, kan du likevel få adgang til eksamenslokalet inntil 30 minutter etter at eksamen har begynt.

  Hvis du ikke møter til eksamen til fastsatt tid registreres du som «ikke møtt», og dette teller som ett eksamensforsøk.

 • Legitimasjon

  Du må legitimere deg for å kunne avlegge eksamen. Gyldig legitimasjon er

  • studentkort
  • førerkort
  • bankkort med bilde
  • pass
 • Hva kan jeg ta med til plassen min?

  Du kan ta med

  • legitimasjon
  • skrivesaker (penn o.l., ikke ark)
  • tillatte hjelpemidler
  • mat og drikke

  Alle andre personlige eiendeler må du legge på anvist sted i eksamenslokalet.

  OBS!

  • Det er ikke lov å ta med seg egne blanke ark, notater eller bøker til plassen sin, selv om eksamen ikke har startet. Det er kun tillatt med ark utdelt av eksamensinspektør på eksamensdagen.
  • Det er ikke tillatt å ta med seg mobiltelefon eller andre kommunikasjonsmedier til plassen. Armbåndsur må også legges bort, fordi det er vanskelig å skille mellom smartklokker og vanlige klokker.

  Brudd på disse reglene kan medføre mistanke om forsøk på fusk.

 • Hjelpemidler

  Du må selv sette deg inn i hvilke hjelpemidler du har lov til å bruke under den enkelte eksamen. Informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt finner du i emneplanen til emnet du skal ha eksamen i. Det vil også stå på eksamensoppgavens forside. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg de tillatte hjelpemidlene. Det er ikke lov å låne hjelpemidler fra medstudenter under eksamen.

 • Pauser

  Du kan ikke forlate plassen din uten følge av en eksamensinspektør. Følg alltid inspektørens anvisninger. Det er ikke tillatt å kommunisere med andre om faglige temaer, eller temaer som kan mistenkes å være eksamensrelevante.

  Regler for eksamen er fastsatt i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - Storbyuniversitetet (lovdata.no).

 • Spesifikk informasjon for eksamen med penn og papir

  Kandidatnummer

  • Du skal ikke skrive navn på besvarelsen din. Eksamen skal være anonym.
  • Skriv kandidatnummeret ditt på besvarelsen. Kandidatnummer finner du i Studentweb (fsweb.no) senest én uke før eksamensdato. Du kan også få utdelt dette nummeret i eksamenslokalet.

  Eksamenspapir

  • Du kan kun bruke kladd- og innføringspapir som du får utdelt i eksamenslokalet. OsloMet benytter tre-lags innføringsark. Du leverer inn de to øverste eksemplarene og beholder den siste kopien selv. Husk at det ikke er tillat å levere kladdeark.
  • Du må bruke svart eller blå kulepenn på gjennomslagspapiret slik at også kopiene blir leselige.

  Avslutning og innlevering

  • Du kan kun benytte den oppgitte eksamenstiden til å skrive selve besvarelsen.
  • Du får 15 minutter til å klargjøre din besvarelse etter den oppgitte eksamenstid er over. Da skal du sortere ferdig, merke besvarelsen med kandidatnummer og sidetall, og levere.  Dette er ditt eget ansvar!
  • Gi tydelig signal til inspektørene om at du er ferdig med besvarelsen og klar til å levere.
  • Eksamensbesvarelser som ikke er klare til innlevering 15 minutter etter eksamenstidens slutt blir ikke automatisk sendt til sensur.
  • Håndtegninger ved digital eksamen regnes ikke som papireksamen. Det gis ikke 15 minutter ekstra til å fylle ut håndtegninger ved digital eksamen som må være ferdig utfylt og klare til innlevering ved eksamenstidens slutt.
 • Spesifikk informasjon for digital eksamen

  Sjekk at ditt brukernavn og passord fungerer

  Gå til Inspera (inspera.oslomet.no). Du logger deg på med ditt OsloMet-brukernavn og passord (Feide).

  Ta kontakt med IT-servicedesk på telefon 67 23 55 55 dersom det ikke fungerer eller bestill nytt passord.

  NB! Det gis ikke tillegg i eksamenstid for glemt passord.

  Bli kjent med Inspera

  • Vi anbefaler at du gjennomfører en demoprøve før eksamensdagen for å gjøre deg kjent med designet og tekstverktøyet i Inspera. 
  • Du kan skrive i demoprøven, men det du skriver vil ikke bli lagret.
  • Test ut demoprøve her! (Høyreklikk og åpne lenken i ny fane)

  På eksamensdagen

  1. Logg deg på Inspera (inspera.oslomet.no).
  2. Gå inn på "Mine prøver", klikk på din eksamen og deretter på "Åpne prøve".
  3. Hovedinspektør leser åpningstalen ca. 15 minutter før eksamensstart. Deretter vil pinkoden for å åpne eksamen bli tilgjengelig.
  4. Tast inn koden og logg deg inn med Feide en gang til. 
  5. Si fra til en eksamensvakt med en gang hvis du har problemer med å logge deg på.

  Avslutning og innlevering

  • Når du er klar til å levere besvarelsen din, klikker du på "Lever." 
  • Når eksamenstiden er ute har du ikke anledning til å skrive mer på oppgaven og du vil automatisk bli sendt til innleveringssiden. Husk at du uansett må klikke på "Lever!"
  • Viktig: Sjekk i arkivet ditt at besvarelsen er lagret og levert etter eksamen. 

  Se besvarelsen din 

  • Du får tilgang til besvarelsen du har levert ved å logge på Inspera og gå til "Arkiv".
  • Normalt blir besvarelsen tilgjengelig når eksamen er ferdig.

  Nyttig info

  • Det er ikke krav om å logge inn med tofaktorautentisering ved skoleeksamen i Silurveien 2. 
  • Du trenger ikke skrive kandidatnummer, sidetall, dato eller navn på fag på besvarelsen. Det kommer automatisk.
  • Du ser ikke sidetall, men antall ord. En side med tekst på papir teller ca. 400-450 ord.
  • Det er ikke lov til å bruke trådløs mus, trådløst tastatur eller andre digitale trådløse verktøy du tar med selv.
  • Kandidatnummer og tid igjen på eksamen er alltid tilgjengelig under eksamen, øverst i venstre hjørne.
  • Du får normalt utdelt kladdeark ved behov under en digital eksamen.
  • Du kan endre språk i Inspera ved å klikke på tannhjulet øverst til høyre etter innlogging. Dette er aktuelt for deg som skal ha eksamensoppgaven på nynorsk.

  Regler for eksamen er fastsatt i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet (lovdata.no).

 • Digitale håndtegninger i Inspera

  Under en digital skoleeksamen kan det være behov for å tegne for hånd. Hvis denne funksjonen skal brukes på din eksamen får du beskjed om dette på forhånd.  Håndtegninger ved digital skoleeksamen må være ferdig utfylt ved eksamenstidens slutt.  Slik bruker du arkene du får når du skal levere eksamen med digitale håndtegninger.

Sentralt eksamenskontor

Sentralt eksamenskontor

Eksamenskontoret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien og tilrettelegging av eksamen.

Kontakt oss

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er stengt utenom høysesong.