Droppe til innhold

Nyheter

Kvinnelig student leser bok på biblioteket

Trenger du tilrettelagt eksamen?

Husk å søke før 1.oktober hvis du av medisinske eller andre årsaker trenger tilrettelagt eksamen.

Frist for å søke om tilrettelegging på eksamen er 1. oktober for eksamener i november og desember. Har du behov for tilrettelegging på eksamen ellers i året, er fristen en måned før eksamenen.

Hvordan søker jeg?

Skal du ha skriftlig skoleeksamen eller hjemmeeksamen, skal du bruke søknadsskjemaet på denne siden.

Du må ha attest fra lege eller annen sakkyndig som oppgir hvilke tiltak det søkes om, og som dokumenterer behovet ditt.

Les mer om hvordan du søker her

Hvem kan søke om tilrettelegging under eksamen?

Du kan søke om tilrettelegging av eksamen hvis du har medisinske eller andre dokumenterte årsaker. Det kan være alt fra funksjonshemning, psykososiale vansker til dysleksi eller noe annet. 

Har du flere spørsmål? 

Kontakt eksamenskontoret på eksamen@oslomet.no

Hva gjør jeg hvis jeg trenger tilrettelegging av hele min studiehverdag?

Har du spørsmål om tilrettelegging av studiehverdagen din utover gjennomføring av eksamen? Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten ved OsloMet.

chatbot-portlet