Gi innspill til TKDs strategiske handlingsplan

Nyhetportlet

Gi innspill til TKDs strategiske handlingsplan

Gi innspill til TKDs strategiske handlingsplan

Studenter og ansatte blir påvirket av strategiarbeidet. Nå inviteres du til å gi dine innspill til TKDs strategiske handlingsplan.

OsloMet vedtok sin strategi i desember 2023, og skal vedta sine delstrategier for utdanning, forskning og utvikling, og samfunnsforbedringer og samarbeid 18. juni. 

Våren og høsten 2024 skal Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utarbeide sin strategiske handlingsplan som konkretiserer hvordan fakultetet skal jobbe i tråd med strategiene. 

Instituttene har gitt sine innspill, og nå inviteres alle studenter og ansatte på TKD til å komme med innspill på førsteutkastet til strategisk handlingsplan. 

– Studentene og de ansatte er kjernen i alt vi gjør på OsloMet, sier dekan Laurence Habib.

– Derfor er det viktig for oss å få deres synspunkter på hvordan fakultetet skal utvikle seg. For hver gang vi bestemmer oss for å prioritere noe, må vi gjøre mindre av noe annet. Derfor er det avgjørende at alle er med på å gi sin mening om hva som er viktig, og hva som er mindre viktig. 

– Jeg har stor tro på at dialog rundt en strategi kan være positivt for alle.

Strategitorg

På strategitorget den 15. mai presenterer dekanatet førsteutkastet til fakultetets strategiske handlingsplan for 2025-2029, og vil være tilgjengelig på stand for å snakke med alle studenter og ansatte som lurer på noe. 

På torget får du også muligheten til å bruke rødpennen på utkastet – digitalt eller på papir, og til å diskutere med kollegaer og medstudenter. 

Hva skjer videre?

  • Innspillene oppsummeres og tilgjengeliggjøres sammen med styrepapirene til fakultetsstyremøtet 6. juni.
  • Førsteutkastet til den strategiske handlingsplanen, samt innspillene fra strategitorget diskuteres av fakultetsstyret den 6. juni.
  • Andreutkast av den strategiske handlingsplanen sendes på høring på fakultetet før sommerferien med frist 2. september.
  • Fakultetsstyret diskuterer andreutkastet 26. september.
  • Strategisk handlingsplan for TKD 2025-2029 vedtas av fakultetsstyret 31. oktober 2024.

Illustrasjonsbilde øverst i artikkelen. Foto: Andrii Kotelnikov.

Kontaktperson: Cecilia Novas (e-post)