Droppe til innhold

Nyheter

Studenter på St.Hanshaugen under studiestart 2018

Hvem bør bli årets student 2019?

Kjenner du en student som har gjort en ekstra god innsats for studie- og læringsmiljøet? Nå kan du nominere til årets student.

Nominer noen til årets student

Studenter og ansatte kan enkelt nominere kandidater med denne knappen, og siste frist er 15. mai.

I nominasjonsskjemaet blir du bedt om å begrunne hvorfor din kandidat fortjener prisen Årets student. Skriv kort og kom gjerne med konkrete eksempler.

Hva er årets student-prisen?

Formålet med prisen er å gi en påskjønnelse som stimulerer til videre innsats for kvalitet i studier og læringsmiljø, og som gir inspirasjon til prismottakeren og dens miljø ved universitetet. Prisen til Årets student deles ut til en student som har utmerket seg med sin innsats for studie- og læringsmiljøet, og som et forbilde for andre studenter. Du kan være med å påvirke hvem som får prisen ved å sende inn din nominasjon.

Prisen utgjør et innrammet diplom og studiestipend á kr. 5.000,-.

Hvem kan prisen gå til (statutter)?

Prisen skal gis til en student som har utmerket seg gjennom aktiviteter og innsats som har:

  • gitt betydelig positivt og vedvarende bidrag til studie- og læringsmiljøet
  • vært med å styrke sitt fagmiljø, OsloMet og OsloMet-studienes omdømme nasjonalt og/eller internasjonalt
  • bidratt til at OsloMet oppnår sin strategi, og/eller bidratt til å fremme OsloMets verdier – mangfold, læring og nyskapning
  • vært et faglig forbilde gjennom sin innsats og gode resultater i egne studier

Juryen kan på eget initiativ og ved behov innhente mer informasjon om de nominerte.

Om juryen og arbeidsformen

Rektor er eier av prisen, og oppnevner en jury som skal vurdere de innkomne forslagene.

Juryens sammensetning er som følger:

  • Prorektor for utdanning (leder)
  • Prorektor for FoU
  • To eksterne studentrepresentanter fra andre institusjoner, gjerne Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • En representant fra studentparlamentets arbeidsutvalg
  • En TA- og en UF-representant fra høgskolestyret.

Prisen offentliggjøres og deles ut av prorektor for utdanning i september hvert år. Følg med på student.oslomet.no og ansatt.oslomet.no!

Les om vinneren av fjorårets pris.

Siste frist for nominasjon er onsdag 15. mai 2019.

chatbot-portlet