Innføring i tolking i offentlig sektor - Student

Studieoversikt Offentlig

Innføring i tolking i offentlig sektor Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
30
Kull/termin
Høst 2024
Omfang
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Programplan

Nyhet

Studiestart for nye studenter høst 2024 - Grunnmodulen - Innføring i tolking i offentlig sektor

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Obligatorisk oppmøte 30. august 2024

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Det gjør du i nettsøknaden i Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, send en e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig og gi beskjed.

Alt om studiestart

Sjekk ut OsloMets studiestartside. Her finner du informasjon om arrangementer, fadderordning, studentliv osv. I tillegg finner du en sjekkliste før studiestart og svar på ofte stilte spørsmål.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt e-post med informasjon om aktivering av IT-konto i ukene før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Bruk informasjonen for å aktivere IT-kontoen din. Husk at det kan ta noe tid før du får tilgang til alle systemer. Når du logger inn på student.oslomet.no, finner du snarveier til verktøyene du trenger i studiehverdagen din. Etter at du er semesterregistrert, dukker emnene dine opp i Canvas.

Les mer om IT-konto, tilganger og PIN-kode.

Syk første dag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato for når du kan møte

Fritak fra emner

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått tilsvarende emne tidligere. 

Du kan søke om fritak når du har fått tilbud om studieplass og har takket ja.

Klasser, grupper og samlingsdatoer

  • Studiet har både synkrone og asynkrone ukentlige obligatoriske læringsaktiviteter på nett. 

  • Timeplanen over viser all undervisning i emnet.

Pensumlister

Har du lyst til å begynne å lese pensum allerede nå? Da anbefaler vi at du kjøper:

  • Den topartiske tolken. Lærebok i tolking, Skaaden, Hanne, 2013
  • Kontakt genom tolk. Wadensjö, Cecilia, 2018
  • Tolk og tolkebruker: to sider av samme sak. Jareg, Kirsti, 2006

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss