Fremdriften i arbeidet med masteroppgaven i sosialfag - Student

Fremdriften i arbeidet med masteroppgaven

Fremdriften i arbeidet med masteroppgaven

Dette er en ressursside for arbeidet med masteroppgaven. Her vil du finne milepælsplan, nødvendige dokumenter og annen hjelp. Siden er for studieretningene barnevern, familiebehandling og sosialt arbeid.

Innlevering av masteroppgaven i 2023

  • 15. mai 2023 kl 12.00 i Inspera, muntlig i uke 24-25
  • 15. november 2023 kl. 12.00 i Inspera

Det er ingen offisiell forsidemal på OsloMet. Vi har laget et forslag til forsidemal.

Milepæler

  • Avsparkseminaret, i løpet av andre semester. Dette seminaret skal hjelpe deg med å komme i gang med oppgaven. I forbindelse med Avsparkseminaret leverer du en 2 siders prosjektskisse. Veileder blir oppnevnt på bakgrunn av prosjektskissen.

  • Mastertorget avholdes tidlig i andre semester. Her får du presentert aktuelle masterprosjekter du kan få ta del i.
  • Veiledningsavtale - frist 1. oktober. Veiledningsavtalen og framdriftsplan utfylles under første møte mellom deg og din veileder. Registreringsskjema brukes for hver veiledning. Veiledningsavtalen skal lastes opp i Canvas innen 1. oktober. Veiledningsavtale
  • Midtveisseminar. Avholdes i fjerde semester for heltidsstudenter / sjette semester for deltidsstudenter. Se beskrivelse av midtveisseminaret i emneplanen for masteroppgaven på student.oslomet.no. Dette skjer vanligvis i uke 3.
  • Innleveringsfrist 15. mai 2023, kl.12:00

Viktig informasjon om masteroppgaven

Kildehenvisning - APA og regler rundt fusk

Alt om APA

Retningslinjer ved behandling av fusk ved OsloMet

Guide til hvordan man unngår selvplagiat

Andre nyttige lenker

Framdriftsplan - registreringsskjema

Åtte tips til å jobbe med masteroppgaven 

Ressursside for oppgaveskriving

Startpakka i oppgaveskriving - en introduksjon til akademisk oppgaveskriving (krever registrering)