Personvern fakultet for samfunnsvitenskap - Student

Statisk artikkel

Informasjon om personvern

<

Velkommen til ressurssiden for personvern i studentprosjekter.

Veilederavtalen (.doc).

SIKT Personverntjeneste

Risiko og sårbarhetsanalyse av prosjektet

Behandling av forskningsdata

Mer detaljert informasjon om personvern i studieoppgaver ved OsloMet.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med Inger-Johanne.Flatland@oslomet.no