Begrunnelse for karakter | Eksamen - Student

Begrunnelse for karakter

Begrunnelse for karakter

Slik ber du om begrunnelse for en eksamenskarakter.
 • Hvor skal jeg henvende meg for å få begrunnelse?

  Du kan be om begrunnelse i Studentweb. Du vil finne en knapp ved siden av resultatet på vurderinger der det er mulig å be om begrunnelse.

  Hvis du ønsker begrunnelse for muntlige og praktiske eksamener må du ta kontakt med sensoren eller faglæreren din umiddelbart etter at karakteren er gjort kjent.

 • Frister

  Ved skriftlig eksamen må du sende inn krav om begrunnelse innen en uke etter karakteren ble kunngjort. Karakterer kunngjøres i Studentweb innen tre uker etter eksamen. 

  Når får jeg begrunnelsen?

  Du får normalt begrunnelsen innen to uker etter du har bedt om den. I begrunnelsen redegjøres det for karakteren din med vurdering av dine prestasjoner.

  Begrunnelsen gis enten muntlig eller skriftlig. Dette er det sensoren som velger. Sensor får bare tilgang til informasjon knyttet til den studenten han/hun har vært sensor for og som ber om begrunnelse.

 • Trenger du hjelp?

  Kontakt fakultetet ditt for spørsmål om:

  Eksamenskontoret svarer på: