Begrunnelse for karakter | Eksamen - Student

Begrunnelse for karakter

Begrunnelse for karakter

Slik ber du om begrunnelse for en eksamenskarakter.
 • Hvor skal jeg henvende meg for å få begrunnelse?

  Tilhører du Fakultet for helsevitenskap, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier eller Fakultet for teknologi, kunst og design, skal du be om begrunnelse i Studentweb. Eventuelle unntak informeres om per studentmail.

  Er du student ved Fakultet for samfunnsvitenskap skal du be om begrunnelse via nettskjema.

 • Frister

  Ved skriftlig eksamen må du sende inn krav om begrunnelse innen en uke etter karakteren ble kunngjort. Karakterer kunngjøres i Studentweb innen tre uker etter eksamen. 

  Hvis du ønsker begrunnelse for muntlige og praktiske eksamener må du ta kontakt med sensoren eller faglæreren din umiddelbart etter at karakteren er gjort kjent.

  Når får jeg begrunnelsen?

  Du får normalt begrunnelsen innen to uker etter du har bedt om den. I begrunnelsen redegjøres det for karakteren din med vurdering av dine prestasjoner.

  Begrunnelsen gis enten muntlig eller skriftlig. Dette er det sensoren som velger. Sensor får bare tilgang til informasjon knyttet til den studenten han/hun har vært sensor for og som ber om begrunnelse.

 • Trenger du hjelp?

  Kontakt fakultet ditt for spørsmål om:

  Eksamenskontroret svarer på:

  • praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien
  • tilrettelegging av eksamen
  • spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera
  • ta kontakt med eksamenskontoret på e-post