Droppe til innhold

Begrunnelse for karakter

Fremgangsmåte for å be om begrunnelse for en eksamenskarakter.

Hvordan ber jeg om begrunnelse for karakter?

Studenter på følgende fakulteter skal be om begrunnelse i Studentweb Eventuelle unntak informeres om per studentmail:

  • Fakultet for helsevitenskap,
  • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Fakultet for teknologi, kunst og design med unntak av Institutt for estetiske fag (EST)

Følgende studenter  skal bruke nettskjema for å be om begrunnelse. Krav om begrunnelse behandles på fakultetene:

  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Studenter på Institutt for estetiske fag (EST)

Frister 

Ved skriftlig eksamen må du sende inn krav om begrunnelse innen en uke etter karakteren ble kunngjort. Karakterer kunngjøres i Studentweb, innen tre uker etter eksamen. 

Hvis du ønsker begrunnelse for muntlige og praktiske eksamener, må du ta kontakt med sensoren eller faglæreren din umiddelbart etter at karakteren er gjort kjent.

Når får jeg begrunnelsen?

Du får normalt begrunnelsen innen to uker etter du har bedt om den. I begrunnelsen redegjøres det for karakteren din med vurdering av dine prestasjoner.

Begrunnelsen gis enten muntlig eller skriftlig. Dette er det sensoren som velger.

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefontid mandag-tirsdag og torsdag-fredag fra 09.00-12.00.

Sykmelding for eksamen, klage på karakter og søknad om tilrettelegging leveres til ditt fakultets infosenter.

Servicetorget Kjeller

chatbot-portlet