Klage på karakter | Eksamen - Student

Klage på eksamen

Klage på eksamen

Slik går du fram for å klage på en karakter eller formelle feil ved eksamen.
 • Klage på karakter

  Tenk nøye i gjennom hvorvidt du ønsker å klage. Husk at du ikke kan klage på den nye karakteren og at det er denne karakteren som blir stående. Den nye karakteren kan bli bedre, lik eller dårligere enn den opprinnelige karakteren.

  Muntlig eller praktisk eksamen

  Du kan ikke klage på karakteren du får på en muntlig eller praktisk eksamen.

  Gruppeeksamen

  Hvis flere kandidater i en gruppe ønsker å klage, så kan dere levere et felles skjema. Husk å fylle ut navn, studentnummer, kandidatnummer og signatur til alle som klager. Resultatet av klagen får bare konsekvenser for de som har fremmet klagen. Alle i en gruppe må dermed ikke klage.

  Hva skjer etter at jeg har klaget?

  Etter du har sendt inn klagen sensureres eksamensbesvarelsen din på nytt. Eksamensbesvarelsen blir sensurert av minst to nye sensorer, der minimum en er ekstern. Sensorene får ikke vite din opprinnelige eksamenskarakter.

  Den nye karakteren kan bli bedre, lik eller dårligere enn den opprinnelige karakteren. Du kan ikke klage på den nye karakteren.

  Du har rett til å trekke klagen inntil saken er avgjort.

 • Klage på formelle feil

  Formelle feil kan for eksempel være

  • feil ved oppgaven som kan ha hatt betydning for resultatet
  • feil under avviklingen av eksamen som kan ha hatt betydning for resultatet
  • feil i gjennomføring av sensur som kan ha hatt betydning for resultatet

  Det brukes ikke et skjema for slike klager. Du må selv beskrive og forklare hvilke formelle feil som du mener er gjort. Klagen må signeres og leveres til fakultetet ditt. Du finner kontaktinformasjon til ditt fakultet på denne siden.

  Konsekvenser av en klage på formelle feil

  Konsekvensen kan være at eksamensforsøket blir annullert, og at du får en ny vurdering av eksamensbesvarelsen din. Det er også en mulighet at det blir avholdt ny eksamen eller prøve.

  Du har rett til å trekke klagen inntil saken er avgjort.

 • Frister for å klage

  Frister for å klage på karakter er

  • Tre uker etter eksamensresultatet er kunngjort.
   eller
  • Tre uker etter du har mottatt begrunnelse for karakter, eller svar på klage om formelle feil.
  • Svar på klagen får du innen fire uker etter klagefristen. Karakteren blir registrert i Studentweb.

  Frister for å klage på formelle feil er

  • Tre uker etter at du ble kjent med forholdene som du klager på.
   eller
  • Tre uker etter du har mottatt begrunnelse for karakter eller svar på klage på karakter.

  Klagen blir behandlet av fakultetet ditt. Dersom fakultetet ikke tar klagen til følge, kan du påklage saken til Klagenemnda ved OsloMet.

 • Trenger du hjelp?

  Kontakt fakultet ditt for spørsmål om:

  Eksamenskontroret svarer på:

  • praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien
  • tilrettelegging av eksamen
  • spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera
  • ta kontakt med eksamenskontoret på e-post