Droppe til innhold

Klage på eksamen

Slik går du fram for å klage på en karakter eller formelle feil ved eksamen.
 • behandlingstid

  Frist: tre uker etter eksamensresultatet er kunngjort

 • behandlingstid

  Tre uker etter du har mottatt begrunnelse for karakter

 • behandlingstid

  Tre uker etter svar på klage om formelle feil

Klage på karakter

Tenk nøye i gjennom hvorvidt du ønsker å klage. Husk at du ikke kan klage på den nye karakteren og at det er denne karakteren som blir stående. Den nye karakteren kan bli bedre, lik eller dårligere enn den opprinnelige karakteren.

 • Last ned klageskjema.
 • Fyll ut hele skjemaet og signer.
 • Lever skjemaet til fakultet ditt per epost. Hvis du er avgangsstudent og allerede har fått vitnemål, må du levere inn dette også.
 • Svar på klagen får du på studenteposten din eller via brev innen fire uker etter klagefristen. Karakteren blir deretter registrert i Studentweb.
 • Hvis du tidligere har karakter i emnet, og forsøker å forbedre karakteren er den det beste karakteren som blir stående.

Muntlig eller praktisk eksamen

Du kan ikke klage på karakteren du får på en muntlig eller praktisk eksamen.

Gruppeeksamen

Hvis flere kandidater i en gruppe ønsker å klage, så kan dere levere et felles skjema. Husk å fylle ut navn, studentnummer, kandidatnummer og signatur til alle som klager. Resultatet av klagen får bare konsekvenser for de som har fremmet klagen. Alle i en gruppe må dermed ikke klage.

 

Gjeldende frister for å klage på karakter er

 • Tre uker etter eksamensresultatet er kunngjort.
  eller
 • Tre uker etter du har mottatt begrunnelse for karakter, eller svar på klage om formelle feil.

Hva skjer etter at jeg har klaget?

Etter du har sendt inn klagen sensureres eksamensbesvarelsen din på nytt. Eksamensbesvarelsen blir sensurert av minst to nye sensorer, der minimum en er ekstern. Sensorene får ikke vite din opprinnelige eksamenskarakter.

Den nye karakteren kan bli bedre, lik eller dårligere enn den opprinnelige karakteren. Du kan ikke klage på den nye karakteren.

Klage på formelle feil

Formelle feil kan for eksempel være

 • feil ved oppgaven som kan ha hatt betydning for resultatet
 • feil under avviklingen av eksamen som kan ha hatt betydning for resultatet
 • feil i gjennomføring av sensur som kan ha hatt betydning for resultatet

Det brukes ikke et skjema for slike klager. Du må selv beskrive og forklare hvilke formelle feil som du mener er gjort. Klagen må signeres og leveres til fakultetet ditt.

Gjeldende frister for å klage på formelle feil er

 • Tre uker etter at du ble kjent med forholdene som du klager på.
  eller
 • Tre uker etter du har mottatt begrunnelse for karakter eller svar på klage på karakter.

Klagen blir behandlet av fakultetet ditt. Dersom fakultetet ikke tar klagen til følge, kan du påklage saken til Klagenemnda ved OsloMet.

Konsekvenser av en klage på formelle feil

Konsekvensen kan være at eksamensforsøket blir annullert, og at du får en ny vurdering av eksamensbesvarelsen din. Det er også en mulighet at det blir avholdt ny eksamen eller prøve.

Trenger du hjelp med følgende, kontakter du fakultetet ditt:

Eksamenskontroret svarer på: 

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontroret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien, tilrettelegging av eksamen og spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera.

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er kun åpen i høysesong.

Servicetorget Kjeller

chatbot-portlet