Fravær, sykdom og trekk fra eksamen | Eksamen - Student

Fravær, sykdom og trekk

Fravær, sykdom og trekk

Hva skjer dersom du blir syk, har fravær eller trekker deg fra eksamen?

Fravær fra eksamen

Om du ikke møter til eksamen til fastsatt tid, blir du registrert som "ikke møtt" og har brukt ett eksamensforsøk. Du har ikke rett til ny eller utsatt eksamen (konte-eksamen). Det samme gjelder om du ikke leverer en besvarelse (hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende) innen fristen.

Sykdom under eksamen

Fyll ut skjemaet for sykdom under eksamen (nettskjema.no).

Du må legge ved legeerklæring dersom du er syk og ikke kan møte til eksamen eller levere skriftlige besvarelser innen fristen.

  • Du må levere legeerklæringen senest én uke etter eksamensdagen.
  • Hvis ikke legeerklæring foreligger senest én uke etter eksamensdagen/innleveringsfristen, blir fravær/manglende innlevering registrert som ett brukt eksamensforsøk.
  • Legeerklæringen må omfatte eksamensdagen/innleveringsfristen.
  • Merk legeerklæringen med hvilken eksamen det gjelder med emnekode/emnenavn.

Husk at hvis du har fått godkjent dokumentert fravær på eksamen må du selv melde deg opp til ny og utsatt eksamen. Det gjør du i Studentweb.

Syk under skriftlig skoleeksamen

Blir du syk under en skoleeksamen må du velge om du vil trekke deg eller om du vil levere en besvarelse til sensur. 

  • Hvis du trekker deg vil en eventuell besvarelse ikke bli sendt til sensur. Leverer du legeattest i etterkant får du gyldig fravær og kan melde deg opp til ny og utsatt eksamen. Hvis du ikke leverer legeattest har du brukt ett eksamensforsøk.
  • Hvis du leverer en besvarelse er det ikke mulig å levere legeattest etter eksamen for å få gyldig fravær. Du har da brukt ett eksamensforsøk.

Blank besvarelse

Dersom du velger å levere en blank besvarelse, vil denne bli sendt til sensur og du vil få resultatet F/stryk i Studentweb. Du har brukt opp ett eksamensforsøk og har rett til å gå opp til ny og utsatt eksamen.

Trekk fra eksamen

Hvis du velger å avbryte eksamen uten å levere, blir oppgavebesvarelsen behandlet som trekk. Du har da brukt ett eksamensforsøk og har ikke rett til ny og utsatt eksamen.