Bachelorstudium i utviklingsstudier - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i utviklingsstudier Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Regionalkunnskap og globalhistorie

Emnekode UTVB1200
Studiepoeng 10.0

Feltarbeid i utviklingsstudier

Emnekode UTVB1400
Studiepoeng 20.0

Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2023 - Bachelorstudium og årsstudium i utviklingsstudier

Obligatorisk oppmøte 15. august 2023  

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.  

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)  

Husk å takke ja til studieplass  

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden i Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak (samordnaopptak.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.  

Sjekkliste for nye studenter  

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.  

Tilgang til OsloMet sine systemer  

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.  

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.  

Syk første dag og fritak fra emner  

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:   

  • Fullt navn   

  • Studium   

  • Dato for når du kan møte  

Undervisningen 

  • Undervisningen vil foregå både for hele kullet og i landgrupper. Vær oppmerksom på at seminarundervisningen i landgrupper er obligatorisk 

  • Tid og sted for undervisningen i det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.  

Obligatorisk feltarbeid 

Et obligatorisk 5-7 ukers feltarbeid i et land i det globale Sør eller for de som av ulike årsaker ønsker det, i Norge, er en viktig del av studiet i vårsemesteret. Kostnadene til feltarbeid i det globale Sør må du dekke selv, men du kan søke Lånekassen om støtte. Kostnadene vil variere avhengig av hvilket land du skal til, men du må regne med en kostnad på ca. 25.000 kroner.  

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt