Bachelorstudium i utviklingsstudier - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i utviklingsstudier Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Høst 2024
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Introduksjon til utviklingsstudier

Emnekode UTVB1100
Studiepoeng 20.0

Innføring i metoder og vitenskapsteori

Emnekode UTVB1300
Studiepoeng 10.0

Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2024 - Bachelorstudium og årsstudium i utviklingsstudier

Obligatorisk oppmøte 13. august 2024

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Det gjør du i nettsøknaden i Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak (samordnaopptak.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Alt om studiestart

Sjekk ut OsloMets studiestartside. Her finner du informasjon om arrangementer, fadderordning, studentliv osv. I tillegg finner du en sjekkliste før studiestart og svar på ofte stilte spørsmål.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt e-post med informasjon om aktivering av IT-konto i ukene før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Bruk informasjonen for å aktivere IT-kontoen din. Husk at det kan ta noe tid før du får tilgang til alle systemer. Når du logger inn på student.oslomet.no finner du snarveier til verktøyene du trenger i studiehverdagen din. Etter at du er semesterregistrert vil du dessuten se din personlige timeplan i Outlook-kalenderen og på "min side" på student.oslomet.no. Da dukker også emnene dine opp i Canvas.

Les mer om IT-konto, tilganger og PIN-kode.

Syk første dag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato for når du kan møte

Undervisningen

  • Undervisningen vil foregå både for hele kullet og i landgrupper. Vær oppmerksom på at seminarundervisningen i landgrupper er obligatorisk.

  • Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.

Obligatorisk feltarbeid

Et obligatorisk 5-7 ukers feltarbeid i et land i det globale Sør eller for de som av ulike årsaker ønsker det, i Norge, er en viktig del av studiet i vårsemesteret. Kostnadene til feltarbeid i det globale Sør må du dekke selv, men du kan søke Lånekassen om støtte. Kostnadene vil variere avhengig av hvilket land du skal til, men du må regne med en kostnad på ca. 35-40.000 kroner for feltarbeid i det globale Sør.

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt