Videreutdanning i velferdsteknologi (bachelornivå) - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning i velferdsteknologi (bachelornivå) Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
15
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Menneske og teknologi

Emnekode VETEKB6000
Studiepoeng 15.0

Programplan

Studiestart vår 2022 - Videreutdanning i velferdsteknologi (bachelornivå)

Studiestart vår 2022 - Videreutdanning i velferdsteknologi (bachelornivå)

Velkommen til OsloMet!

Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. På grunn av situasjonen med koronaviruset kan det være noen studenter som har digital undervisning første dagen. Du finner informasjon om, tid og sted, og om du skal møte opp på campus eller digitalt i timeplanen din øverst på denne siden.  Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. Timeplanen publiseres i desember.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag må du søke om utsatt studiestart. Søknaden sender du til infosenter-hv@oslomet.no og den skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Sjekklisten for nye studenter finner du på våre sider om studiestart.

Timeplan / samlingsdatoer

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden (publiseres i begynnelsen av desember).

Samlinger våren 2022: uke 6 (7.-11. februar) og uke 17 (25.-29. april). Eksamen i uke 19 (11. og 12. mai).

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Program- og emneplanene publiseres i desember. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Vi anbefaler å starte å lese noe pensum før oppstart:

  • Bertelsen, O.W.; Bødker, S. (2003) Activity theory (kap.11 s 291-324) ISBN: 9781558608085 I boka: HCI Models, Theories, and Frameworks: Toward a Multidisciplinary Science
  • Cook, A. M. (2012). Essentials of assistive technology. St. Louis, Missouri: Elsevier/ Mosby [Kap. 1, 2].
  • Ness, N. E. (2011). Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse: et kunnskapsbasert grunnlag. Trondheim: Tapir akademisk (Kap. 1 og 5).
  • Thygesen, H. (2019). Velferdsteknologi og nye tjenesteløsninger. Kapittel 1 og 2 i Bok; Velferdsteknologi: en ressursbok. Moser, I (red). Cappelen Damm akademisk.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Studentweb lenke

Kontakt HV Pilestredet

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 10.00-11.30 og 12.00-14.00
Åpningstider i høytider og i juli:
Infosenteret er ikke bemannet, men vi svarer på henvendelser via kontaktskjema

Studieinfokontakt

Faglig kontakt