Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Norsk 1 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
15+15
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Videreutvikling av lese- og skriveferdigheiter, litteratur og litterær danning

Emnekode:
NORC6120
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Videreutdanning i Norsk 1, 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen som student ved OsloMet - storbyuniversitetet

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Første samling 

Klasse A

Mandag  13. aug.

Tirsdag 14. aug.

Klasse B

Torsdag 9. aug

Fredag 10. aug. 

Klasse C

Mandag  13. aug.

Tirsdag 14. aug.

Klasse D

Torsdag 16. aug

Fredag 17. aug. 

Tid og sted for samlingsdagene finner du i lenken "timeplan" i det grå feltet øverst på nettsiden. Rom og tidspunkt kan endre seg. Sjekk timeplanen jevnlig før studiestart. 

All undervisning foregår på Campus Pilestredet. 

Veibeskrivelse til Pilestredet.  Dere bør beregne god tid for å finne fram til riktig bygning!

IKT-undervisning og Canvas 

På flere av samlingene vil det være integrert IKT-undervisning som er relevant for temaene og arbeidet på kurset. På den første samlingen vil dere få innføring i den digitale læringsplattformen Canvas mm.

Merk! IKT-undervisningen er enda ikke lagt inn i timeplanlenken øverst på nettsiden. Det kan derfor være at undervisningen vil vare lenger enn den som nå er satt opp i timeplanen. Du må følge med på timeplanen for endringer når det nærmer seg studiestart. 

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Tema på første samling

Grunnleggende lese- og skriveopplæring vil være sentralt på den første samlingen. Vi vil også være innom noen språklige emner som er relevante for begynneropplæringen. Det innebærer blant annet undervisning om disse temaene: tidlig lese- og skriveutvikling og ulike arbeidsmåter på småtrinnet. 

Forberedelse til første samling

Fint om dere setter dere inn i dette stoffet på forhånd: 
 
Traavik og Jansson (2013) Norskboka 1, Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget. Kapittel 1, 2, 3 og 4 er relevant pensum på første samling.  
 
Iversen, Otnes og Solem (2011) Grammatikken i bruk. Cappelen Damm Akademisk. Til denne samlingen leser dere kap. 3 «Fra talespråk til skriftspråk». Dere kan også ta en titt i oppslagsdelen til slutt i boka på s. 246-250 og s. 255-257 (Store deler av denne boka er pensum i løpet av studieåret). 
 
Hekneby (2003) Elevens håndskrift. Skriftforming i grunnskolen, kap. 1-4. Univ.forlaget. 
 
Et hefte fra lesesenteret; Leik og læring. Det kan lastes ned på denne nett-adressen: 
http://lesesenteret.uis.no/boeker-hefter-og-materiell/boeker-og-hefter/leik-og-laering-article80042-12686.html 
 
På den digitale læringsplatformen vår, Canvas, vil dere etterhvert finne enkeltkapitler/artikler. Til denne første samlingen legger vi ut kapittel 5 fra Diktboka til Kaldestad og Knutson. Det er et kapittel som handler om metoder og arbeidsformer i arbeid med lyrikk. Vi legger også ut kapittel 12 om litteratur i begynneropplæringen fra boka Møter med barnelitteratur. Det er skrevet av Gro Ulland, boka er redigert av Stokke og Tønnessen. 
 
Sett dere også godt inn i fagplanen (programplan) se lenke øverst på nettsiden i det grå feltet. 
 

Vi orienterer mer om arbeidsformer og om resten av pensumlitteraturen når vi møtes på den første samlingen. 

Vi har bare ca. 30 min. lunsjpause, så ta gjerne med matpakke. Det er også mulig å kjøpe mat og drikke. 

Pensum, fag- og emneplaner

Pensum

Lenke til pensumlisten finner du i grått felt øverst på denne nettsiden. Pensumlisten blir ikke publisert før 2. juli. 

Bøkene kan kjøpes i bokhandelen Akademika Frydelund på OsloMet i Pilestredet 50. (Ikke kjøp bøker som bare har ett kapittel, de legges ut på Canvas.) Akademika tilbyr også å sende bokpakker for semesteret. Bestill ved å sende en mail til frydenlund@akademika.no. Da må dere presisere hvilket kurs dere bestiller til (se i ovreskriften på nettsiden), hvor dere arbeider og hvem som skal ha faktura (fakturaadresse). Det er også andre nettbokhandlere som tilbyr disse fagbøkene.

Fag- og emneplaner

I fag- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform. Lenke til fag/programplan +emneplan finner du også øverst på denne nettsiden.

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

Høsten 2018 vil det være fire klasser i norsk 1, 1-7 trinn. S

Under finner dere informasjon omsamlingsdatoene for de forskjellige klassene: 

Klasse A - Samlingsdager:  Mandager og tirsdager,

 OBS! Det ble gjort en feilendring fredag 15 juni. Det skal ikke være noen endring på opprinnelig oppsett, Klasse A starter undervisningen i uke 33!, 18. juni )

Uke 33, 13.08, 14.08
Uke 38, 17.09, 18.09
Uke 44 ,29.10, 30.10
Uke 2 ,(2019) 07.01, 08.01
Uke 6, 04.02, 05.02
Uke 12, 18.03, 19.03

Klasse B - Samlingsdager: Torsdager og fredager

Uke 32, 09.08, 10.08 (OBS! Her er oppstartsuken endret til uke 32, 18. juni)
Uke 38, 20.09, 21.09
Uke 44, 01.11, 02.11
Uke 1, (2019) 03.01,04.01
Uke 6, 07.02, 08.02
Uke 12, 21.03, 22.03

Klasse C - Samlingsdager: Mandager og tirsdager

Uke 33, 13.08, 14.08 
Uke 38,17.09, 18.09
Uke 45, 05.11, 06.11
Uke 3, (2019) 14.01, 15.01
Uke 7, 11.02, 12.02
Uke 13, 25.03, 26.03

Klasse D - Samlingsdager: Torsdager og fredager

Uke 33, 16.08, 17.08 (OBS! Endret 15. juni, fra uke 32 til uke 33)
Uke 39, 27.09, 28.09
Uke 45, 08.11, 09.11
Uke 3, (2019) 17.01, 18.01
Uke 7, 14.02, 15.02
Uke 13, 28.03, 29.03

 
 

Kontakt oss