Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Naturfag 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
15+15
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Naturfag 2, trinn 5-10, emne 2

Emnekode:
NATB6220
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Videreutdanning i Naturfag 2, 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til OsloMet - storbyuniversitetet og som student på Videreutdanning i Naturfag 2, 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Samlingsdager: onsdag, torsdag og fredag

Første samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

  • onsdag 12.09, torsdag 13.09, fredag 14.09

Tidsramme: 

  • onsdag 12.30-17.15
  • torsdag 08.30-15.30
  • fredag 08.30-14.30

Undervisningen foregår på instituttets naturfagrom i Pilestredet 52, 4. etasje: F412 (biologi)-F413 (fysikk)-F414 (kjemi)-(F416). Alle rommene ligger ved siden av hverandre. Oppmøte første dag på rom F412 (i 4. etasje – heis opp innerst til høyre i bygget).

MERK!! På en av deres første samlinger vil det kommer en 2timers IKT-økt hvor Canvas og tekstbehandling står på programmet. Denne er enda ikke lagt inn i timeplanlenken over.  Rom for siste økt kommer etter hvert. 

All undervisning vil foregå på Campus Pilestredet

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte. 

Emne I blir undervist i høstsemesteret. Fullstendig pensumliste står i fagplanen. 

Lesestoff til første samling:

  • Biologi for lærere kap. 7, 10 og 11
  • Kjemi for lærere kap. 8 og 9

Aktuelt pensum for emne 1 (høst): 

  • Grindeland, J. M., Lyngved, R. & Tandberg, C. (2012). Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal Akademisk, Kapittel 3, 7, 10-11, 13-14, 16-19. (ca. 230 s.)
  • Hannisdal, M. & Ringnes, V. (2013). Kjemi for lærere (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 8 –12. (ca. 150 s.) 

Annet aktuelt lesestoff og en fullstendig og detaljert plan for høsten vil bli tilgjengelig på læringsplattformen Canvas etter hvert.


Objektsamling. Et av arbeidskravene i løpet av året er å lage en objektsamling. Det er lurt å være i forkant og samle inn denne sommeren, siden det kan bli knapp tid neste vår. Da er det flere andre arbeidskrav og hvis det blir sen vår gir det dårlige muligheter for innsamling.  Her finner du en detaljert beskrivelse av arbeidskravet.


Studietur til Birmingham: Det er et arbeidskrav som går ut på å delta på en naturfagkonferanse. Vi arrangerer tur til ASE-konferansen 9.-12. januar 2019 (Association for Science Education). Hvis dere får det til er dette en fantastisk opplevelse. Det finnes imidlertid mer kortreiste alternativer, så denne er ikke obligatorisk.

Dere må være forberedt på at det blir en del arbeid både i forkant og etterkant av samlingene.

Videre samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

Uke 37:  12.09 , 13.09, 14.09

Uke 43: 24.10, 25.10, 26.10

Uke 47: 21.10 (12.30), 22.10, 23.10

Det er en 4-timers skriftlig eksamen i uke 50 (trolig 12.12)

2019

Uke 4: (2019) 23.01, 24.01, 25.01

Uke 9: 27.02 , 28.02, 01.03

Uke 17: 24.04, 25.04, 26.04

Kontakt oss