Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Naturfag 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
15+15
Kull/termin:
Høst 2019
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplan for første studieår. Endringer kan forekomme. Logg inn for å se din timeplan. - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Naturfag 1, trinn 5-10, emne 1

Emnekode:
NATA6110
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2019 - Videreutdanning i Naturfag 1, 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til OsloMet - storbyuniversitetet og som student på Videreutdanning i Naturfag 1, 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Samlingsdager og datoer for 2019-2020

Naturfag 1 for 5.-10. trinn har samlinger onsdag-fredag i uke 34, 38 og 42 i høstsemesteret:

 

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Les sjekklista for nye studenter. 

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Velkomsthilsen fra fagansvarlig

Kjære student på Naturfag 1, 5.-10. trinn

Velkommen til videreutdanning i naturfag ved OsloMet – Storbyuniversitetet!

Alle samlingene går over tre dager; fra onsdag til fredag. Det er tre samlinger i høstsemesteret:

Klasse A: Samlinger onsdag-fredag i uke 34, 38 og 42

Tidsramme: Onsdager fra 11.30 til 17.30, torsdager fra 8.30 til 14.30 og fredager fra 8.30 til 14.30 hvis ikke annet blir opplyst.

Undervisningen foregår på instituttets naturfagrom i Pilestredet 52, 4. etasje: F412 (biologi), F413 (fysikk), F414 (kjemi). Alle rommene ligger ved siden av hverandre.

Emne I blir undervist i høstsemesteret. Pensumliste finner du på Canvas.

Foreløpig plan for 1.samling: Vi starter vi opp med feltkurs i biologi. Oppmøtet på rom F412.

- Dag en (onsdag): Økologi og forberedelse til feltkurset.
- Dag to (torsdag); Feltkurs i Østmarka. Oppmøte 8.30 på Rustasaga parkeringsplass, avslutning på OsloMet ca 17.30.
- Dag tre (fredag):  09:30 – 12:30 Etterarbeid fra feltkurs og mer økologi på OsloMet.
                                       12:30 – 14:30 Oppstart fysikk

Husk (tur)klær etter vær, og ta helst med glass med skrukork og plastposer til innsamling den dagen vi er ute. Det er også flott om dere tar med egne håndbøker (floraer etc.) til bruk ved arbeid i skog og ved ferskvann.

Aktuelt lesestoff til første samling:

Johnson, K., Hewett, S., Holt, S. & Miller, J. (2015). Advanced physics for you. Oxford University Press. Kap. 1 s. 6 – 11, s. 13 og Kap. 4 s. 38-44

Kvammen et al (2014). Oppdag naturen! Biologi for lærere. Grunnskolelærerutdanning. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap 4, 5 og 6)

Til feltkurset er det også nyttig å lese heftet «Feltbiologi for lærere»: http://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/kompendier/feltbiologi-mai-2016.pdf

Annet aktuelt lesestoff og en fullstendig plan for høsten vil bli tilgjengelig på Canvas så snart dere har fått tilgang der.

Dere må være forberedt på at det blir en del arbeid både i forkant og etterkant av samlingene.

 

Vennlig hilsen

Charlotte Aksland 

(fagansvarlig)

Kontakt oss

chatbot-portlet