Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Naturfag 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
15+15
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Naturfag 1, trinn 5-10, emne 2

Emnekode:
NATA6120
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Videreutdanning i Naturfag 1, 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til OsloMet - storbyuniversitetet og som student på Videreutdanning i Naturfag 1, 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Første samling

  • Klasse A: onsdag 05.09, torsdag 06.09, fredag 07.09
  • Klasse B: onsdag 29.08, torsdag 30.08, fredag 31.08

Tema for første samling: 

Vi starter oppmed feltkurs i biologi, oppmøte på rom F412 i bygning P52. (se mer om rom under).

Dag 1, onsdag: Økologi og forberedelse til feltkurset.

Dag 2, torsdag: Feltkurs i østmarka. Oppmøte 8.30 på Rustadsaga parkeringsplass, avslutning på OsloMet ca 17.30. (http://edu.hioa.no/Naturfag/Feltkurs/ostmarka.jpg).

Dag 3, fredag: Etterarbeid og teorigjennomgang på OsloMet.

Husk (tur)klær etter vær og ta med glass (helst med skrukork) og plastposer til innsamling den dagen vi er ute. Det er også flott om dere tar med egne håndbøker (floraer ol.) til bruk ved arbeid i skog og ved ferskvann. 

Lesestoff: 

Aktuelt lesestoff til første samling er Grindeland et al (2012): Biologi for lærere, kap. 4, 5, 8 (s. 195-200+210-212)) og 9 (s. 215-219). Til feltkurset er det også nyttig å lese heftet «Feltbiologi for lærere»: http://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/kompendier/feltbiologi-mai-2016.pdf 

Annet aktuelt lesestoff og en fullstendig plan for høsten vil bli tilgjengelig på Canvas så snart dere har fått tilgang der.

Dere må være forberedt på at det blir en del arbeid både i forkant og etterkant av samlingene.

Mer om undervisningen

Tidsramme for undervisninger vil onsdager være fra 12.30-17.30, torsdager fra 8.30-15.30  og fredager fra 8.30-14.30 hvis ikke annet blir opplyst. 

Emne I vil undervises i høstsemesteret.   

IKT-undervisning og Canvas 

På flere av samlingene vil det være integrert IKT-undervisning som er relevant for temaene og arbeidet på kurset. På den første samlingen vil dere få innføring i den digitale læringsplattformen Canvas mm. 

Merk! IKT-øktene er enda ikke lagt inn i timeplanen. Det kan derfor være at undervisningen vil vare lenger enn den som nå er satt opp i timeplanen. 

Rom for undervisningen vil ettrehvert bli synlige i timeplanlenken øverst på denne nettsiden endringer når det nærmer seg studiestart.

All undervisning vil foregå på Campus Pilestredet

Undervisningen på studiet vil foregå i instituttets naturfagrom som ligger i Pilestredet 52 (bygningen kalles P52), 4 etasje; F412 (biologi), F413 (fysikk), F414- F416 (kjemi). Alle rommeneligger ved siden av hverandre. 

Pensum, fag- og emneplaner

Pensum

Lenke til pensumlisten finner du i grått felt øverst på denne nettsiden. Pensumlisten blir ikke publisert før 2. juli. 

Fag- og emneplaner

I fag- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform. Lenke til fag/programplan +emneplan finner du også øverst på denne nettsiden.

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

Klasse A - Samlingsdager: Onsdag, torsdag og fredag

Uke 36: 05.09, 06.09, 07.09

Uke 41: 10.10, 11.10, 12.10

Uke 45: 07.11, 08.11, 09.11

Uke 5: (2019) 30.0, 31.01, 01.02

Uke 10: 06.03, 07.03, 08.03

Uke 15: 10.04 , 11.04, 12.04

 

Klasse B - Samlingsdager: Onsdag, torsdag og fredag

Uke 35: 29.08, 30.08, 31.08

Uke 39: 26.09 , 27.09, 28.09

Uke 44 : 31.10, 01.11, 02.11

Uke 3: (2019) 16.01, 17.01, 18.01

Uke 7: 13.02, 14.02, 15.02

Uke 14: 03.04, 04.04, 05.04

Kontakt oss