Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Engelsk 2, 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
30
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Engelsk 2 - emne 2

Emnekode:
KFKE26200
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart høst 2018 - Videreutdanning i Engelsk 2, 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til OsloMet - storbyuniversitetet! Vi gleder oss til å møte erfarne lærere som skal være studenter dette semesteret!

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Første samling 6-7. september

Tid og sted for samlingsdagene finner du i lenken "timeplan" i det grå feltet over. 

Rom og tidspunkt kan endre seg. Sjekk timeplanen jevnlig før studiestart. 

Merk! Det vil i tillegg til engelskundervisningen bli lagt inn en IKT-økt hvor det blir en innføring i læringsplattformen Canvas mm.  Det kan derfor være at undervisningen vil vare lenger enn den nå er satt opp i timeplanen. IKT-undervisningen er enda ikke lagt inn i timeplanlenken over.  Du må følge med på timeplanen for endringer når det nærmer seg studiestart. 

All undervisning vil foregå på Campus Pilestredet (bortsett fra turen til York)

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Forarbeid til første samling:

Når det nærmer seg studiestart, vil du motta en epost fra faglærer med detaljert program for samlingen. Du vil også bli spurt om å sende inn et lite notat på engelsk der du skal skrive litt om hva du forventer deg og ønsker å oppnå gjennom dette studiet. Du kan skrive litt om hvilken skole du jobber på, litt om familien din, hobbyer og interesser - hvis du vil - og hvilke(t) klassetrinn du underviser det skoleåret du er student hos oss. 

Hvis du har lyst til å begynne å lese litt pensumstoff i sommerferien, anbefaler vi deg å velge en eller flere av verkene som legges opp: 

 

Abdel-Fattah, Randa: Does My Head Look Big in This? 

Lowry, Lois: The Giver

Shakespeare, William: Romeo and Juliet (Denne vil bli tatt opp i York)

 

Lenke til pensumlisten finner du i grått felt over. Pensumlisten blir ikke publisert før 2. juli. 

Informasjon om York-tur

På første samling vil du også få informasjon om studieuka som er lagt til York i uke 4, 21-25. januar (2019) Studieuka regner vi som”forflyttet undervisning”. Om det viser seg at du ikke kan reise, vil du bli pålagt å gjennomføre et arbeidskrav som dekker noe av det York-farerne får med seg gjennom undervisningen på Det norske studiesentret i York. Selve studieopplegget i York og losji får du dekket; du må selv sørge for dekning av reisen og den maten du måtte trenge. Du vil få et brev som du kan gi til din rektor med opplysninger om studieuka i York. 

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Det er fint om du setter deg godt inn i programplanen og emneplanen for kurset, til studiestart. 

Samlingsdatoer skoleåret 2018/2019

Merk! Det kan fortsatt bli endringer mhp dager, men de er i all hovedsak fastsatt. 

Kursdager for engelsk 2, 5-10 trinn: Torsdager og fredager
 

Uke 36: 06.09, 07.09

Uke 42: 18.10, 19.10

Uke 47: 22.11, 23.11

Uke 04: (2019) 24.01, 25.01

Uke 10: 07.03, 08.03

Uke 18: 02.05, 03.05

Kontakt oss