Videreutdanning - Engelsk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet) - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning - Engelsk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet) Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
30
Kull/termin
Høst 2023
Omfang
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Engelsk 1, trinn 5–10, emne 1

Emnekode ENGA6100
Studiepoeng 15.0

Programplan

IKKE RØR!

Studiestart for nye studenter høst 2023 - Videreutdanning i Engelsk 1, 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Obligatorisk oppmøte første studiedag

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden.

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekklisten for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer    

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i starten av august. Hvis du ikke har fått dette må du ta kontakt med ditt fakultet.      

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din. 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første samlingsdag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre årsaker ikke har anledning til å møte første samlingsdag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til infosenter-lui @oslomet.no og fagansvarlig. E-posten skal inneholde:   

  • Fullt navn  

  • Studium

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Samlingsdatoer

  • Samling for høst 2023 er torsdager og fredager i uke 33, 39 og 44

  • Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.

Pensumpakker

Akademika Frydenlund kan gjøre klar pensumpakker som kan hentes i bokhandelen ved studiestart eller sendes hjem. Pensumpakker som skal hentes i bokhandelen bestilles på e-post fra Akademika minimum en uke før første samling og faktureres arbeidsgiver. Pensumpakker som skal tilsendes fraktfritt med faktura, bestilles på e-post minimum fra Akademika innen 1. august.

Bestillingen må inneholde:

  • organisasjonsnummer og faktura-adresse til betaler (inkl. rekvisisjonsnummer dersom betaleren krever det)

  • navn på den som skal hente pakken

  • hvilket studium man bestiller bøker til.

  • Bestillingen sendes: frydenlund@akademika.no

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Web-innholdvisning (Studiestartsinfo)

Studieinfokontakt

Kontakt oss