Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning - Engelsk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet) Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
30
Kull/termin
Høst 2024
Omfang
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Engelsk 1, trinn 5–10, emne 1

Emnekode ENGA6100
Studiepoeng 15.0

Programplan

Web-innholdvisning (Studiestartsinfo)

Studieinfokontakt

Kontakt oss