Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Begynneropplæring (Kompetanse for kvalitet)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
30
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Begynneropplæring 1, emne 2

Emnekode:
BOPP6200
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Begynneropplæring (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til OsloMet - storbyuniversitetet og som student på det helt nye studietilbudet i Begynneropplæring ! Vi gleder oss veldig til å starte opp med videreutdanning innenfor dette viktige fagområdet og til å møte erfarne lærere som skal være studenter hos oss!

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Første samling 16-17. august

 • Tid: Torsdag 16. august, kl. 14.30 -20.15
 • Tid: Fredag 17. august 8.30-16.15. Merk! Siste økt på fredagen fra kl 14.30-16.15 er en IKT-økt hvor Canvas og tekstbehandling står på programmet. Denne er enda ikke lagt inn i timeplanlenken over.  Rom for siste økt kommer etter hvert. 

Tid og sted/rom for samlingsdagene finner du i lenken "timeplan" i det grå feltet over. Rom og tidspunkt kan endre seg. Sjekk timeplanen jevnlig før studiestart. 

All undervisning vil foregå på Campus Pilestredet

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Aktuelle temaer på første samling er:

 • Praktisk informasjon, Canvasopplæring, planer og arbeidskrav
 • Overgang barnehage skole 
 • Milepeler i begynneropplæringen i matematikk
 •  Den første lese- og skriveopplæringen, teori og metoder
 • Overgang barnehage-skole og barns utvikling og læring er første tema i pedagogikk.

Som et forarbeid til denne samlingen ber vi deg lese tre pensumartikler:

 • Ånestad, G. (2011). Hvorfor endre klasseromspraksisen? Tangenten, tidsskrift for matematikkundervisning, nr. 1. (15 – 19). Caspars forlag. Bergen. http://www.caspar.no/tangenten/2011/t-2011-1.pdf
 • Lillejord, S., Børte, K. Halvorsrud, K., Ruud, E. &Freyr, T. (2016). Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole. En systematisk kunnskapsoversikt, kap4.

https://utdanningsforskning.no/contentassets/d66fcf1950f34b46a79a5fc647e40774/kunnskapssenter-overgangbarnehage-web.pdf

Om dere får tak i boka, er det flott om dere får lest 

 • Traavik, H. og Alver, V. R. (2008). Skrive- og lesestart: skriftspråksutvikling i småskolealderen. (Kapittel 1, 5, 6 og 7).

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Det er fint om du setter deg godt inn i programplanen og emneplanen for kurset, til studiestart. 

Informasjon fra bokhandelen Akademika Frydenlund:

Akademika Frydenlund kan på forhånd gjøre klar pensumpakker som skal faktureres arbeidsgiver, slik at det bare er å hente pakken og signere på følgeseddelen. Så sender vi faktura direkte til betaleren. For å kunne gjøre dette trenger vi følgende opplysninger senest 1 uke før første samling på mail til frydenlund@akademika.no

 • Organisasjonsnr. og faktura-adresse til betaler (inkl. rekvisisjonsnr. dersom betaleren krever det). 
 • Navn på deltaker som skal ha pakken.       
 • Hvilket kurs man ønsker bøker til.  

Ønskes pakken tilsendt fraktfritt med faktura, trenger vi samme opplysninger men senest innen 4. august.

Samlingsdager og datoer for skoleåret 2018/2019

Merk! Det kan fortsatt bli endringer mhp dager, men de er i all hovedsak fastsatt. 

Hvilket rom du skal være i finner du under “timeplan” lenger oppe på siden.  Informasjon om hva som skjer på og mellom samlingene vil bli lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Samlingsdager er torsdager og fredager

Høst 2018

Uke 33: 16.aug 17.aug

Uke 38: 20.sep 21.sep

Uke  46: 15.nov 16.nov

 

Vår 2019

Uke 3: 17.jan 18.jan

Uke 9: 28.feb 01.mar

Uke 18: 02.mai 03.mai

Kontakt oss