Videreutdanning - Andrespråkspedagogikk 1 (Kompetanse for kvalitet) - Student

Studieoversikt Offentlig

StudentinformasjonVidereutdanning - Andrespråkspedagogikk 1 (Kompetanse for kvalitet)

Studiested
Studiepoeng
30
Kull/termin
Vår 2021
Omfang

Timeplan

Denne timeplanen viser bare foreløpig timeplan for første studieår (endringer kan fortsatt forekomme innen 01.07.) - logg inn for å se din timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Andrespråkspedagogikk 2

Emnekode ASPR6200
Studiepoeng 15.0

Nyhet

Studiestart for nye studenter høst 2020- Andrespråkpedagogikk 1 (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Se hvor og når du skal møte under "Timeplan" på denne siden. 

·       Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com) 

Kan du ikke møte første samlingsdag? 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første samlingsdag, må du ta kontakt med fagansvarlig for studie, med kopi til administrativ kontaktperson for studie. 

Timeplan / Samlingsdatoer 

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under " Timeplan" på denne siden. 

Samlinger for nye studenter som starter høsten 2020: (Med forbehold om behov for endringer i løpet av våren) 

Andrespråkpedagogikk 1 har samlinger på mandager og tirsdager i følgende uker i høstsemesteret:

Uke: 35, 41 og 46

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er høst- og vinterferie ved OsloMet. 

Har du fullført sjekklista for nye studenter? 

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Sjekklisten for nye studenter finner du her på studiestartsidene. Her finner du også informasjon om semesterregistrering, semesteravgift, studiekort og mye mer. Det finnes også informasjon om blant annet læringsplatformen Canvas, guide til oppgaveskriving, eksamen, tråløst nett.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Pensumlistene dine vil du finne under semesteroversikt lenger oppe på denne siden innen studiestart og i læringsplattformen Canvas etter at du har fått pinkode og brukernavn. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas. Akademika Frydenlund kan gjøre klar pensumpakker som kan hentes i bokhandelen ved studiestart eller sendes hjem. Pensumpakker som skal hentes i bokhandelen bestilles på e-post fra Akademika minimum en uke før første samling og faktureres arbeidsgiver. Pensumpakker som skal tilsendes fraktfritt med faktura, bestilles på e-post minimum fra Akademika innen 1. august.

Bestillingen må inneholde:

organisasjonsnummer og faktura-adresse til betaler (inkl. rekvisisjonsnummer dersom betaleren krever det)
navn på den som skal hente pakken
hvilket studium man bestiller bøker til.

Bestillingen sendes: frydenlund@akademika.no

Lurer du på noe? 

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden. 

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss