Trafikklærer - Student

Studieoversikt Offentlig

Trafikklærer Studieinformasjon

Studiested
Kjeller, Lillestrøm
Studiepoeng
120
Kull/termin
Høst 2023
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Introduksjon til trafikkpedagogikk

Emnekode TLB1000
Studiepoeng 30.0

Praksisperiode 1

Emnekode TLBPRA1
Studiepoeng 0.0

Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2023 - Trafikklærer

Obligatorisk oppmøte tirsdag 15. august 2023 kl 09:00

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.

Syk første dag og fritak fra emner

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om: 

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. 
Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.   

Klasser, grupper og samlingsdatoer

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.

Politiattest og helseattest

Ditt studium har praksis som krever midlertidig godkjenning som trafikklærer, derfor må du leverer politiattest og helseattest (tilsvarende klasse D) ved studiestart. I tillegg kreves det politiattest for å gå ut i praksis som lærer. Du må altså levere to politiattester på dette studiet. Informasjon om hvilke politiattester som kreves vil sendes deg på e-post før studiestart. Informasjon om politiattest kan leses her – viktig å lese dette nøye!

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege. Dokumentasjon på prøve må leveres til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt