Studieåret | Semesterstart - Student

Studieåret

Studieåret

Studieåret ved OsloMet er delt i to semester: høst og vår.

Studiestart

Hvis du er ny student må du søke opp ditt studium fra forsiden av student.oslomet.no for å finne ut når og hvor du skal møte opp første studiedag. Du kan også lese mer om studiestart.

 • Akademisk studentkalender

  • Høstsemesteret varer fra midten av august til rundt midten av desember.
  • Vårsemesteret varer fra begynnelsen av januar til rundt midten av juni.

  Hvert studieprogram har sine egne nøyaktige start- og sluttdatoer hvert semester. Se timeplanen for emnene du tar for detaljert informasjon om når første og siste undervisningsdag er.

  Akademisk studentkalender

  Slik ser et studieår ut normalt sett. Husk at det kan være egne og andre frister for ditt studieprogram eller hvis du tar en videreutdanning. 

  Høstsemesteret

  Vårsemesteret

 • Ferie

  • Sommerferie: Fra midten av juni til midten av august.
  • Høstferie: Ikke alle studier har høstferie. Se i timeplanen for de emnene du skal ta og se om det er satt av noen dager til høstferie.
  • Juleferie: Fra midten av desember til begynnelsen av januar.
  • Påskeferie: Varierer fra studium til studium, men det er ikke undervisning på røde dager. Se timeplanen for emnene du skal ta og følg med i Canvas for informasjon om når du har undervisningsfri i påsken.
 • Timeplaner

  Timeplaner blir publisert rundt 1. desember for vårsemesteret og rundt 1. juni for høstsemesteret.

  Du finner din timeplan på innlogget side på student.oslomet.no etter at du har semesterregistrert deg. Før du har semesterregistrert deg må du søke opp ditt studium fra forsiden av student.oslomet.no for å finne timeplanen.