Droppe til innhold

Studieåret

Studieåret ved OsloMet er delt i to semester: høst og vår

Generell semesterlengde

Høstsemesteret

Høstsemesteret varer fra midten av august til rundt midten av desember

Vårsemesteret

Vårsemesteret varer fra begynnelsen av januar til rundt midten av juni. 

Datoer for semesterstart- og slutt

Vår 2019

2. januar -  rundt 21. juni

Høst 2019

13. august - rundt 20. desember

Merk at hvert studieprogram har sine egne nøyaktige start- og sluttdatoer hvert semester. Se timeplanen for emnene du tar for deltajert informasjon om når første og siste undervisningsdag er.

Hvis du er ny student må du søke opp ditt studie fra forsiden av student.oslomet.no for å finne ut når og hvor du skal møte opp første studiedag.

Ferie

  • Sommerferie: Fra midten av juni til midten av august.
  • Høstferie:  Ikke alle studier har høstferie. Se timeplanen for emnene du skal ta og følg med i Canvas for informasjon om undervisning i høstferien.
  • Juleferie: Fra midten av desember til begynnelsen av januar.
  • Påskeferie: Varierer fra studie til studie, men det er ikke undervisning på røde dager. Se timeplanen for emnene du skal ta og følg med i Canvas for informasjon om når du har undervisningsfri i påskeferien.

Timeplaner

Timeplaner blir publisert rundt 1. desember for vårsemesteret og rundt 10. juni for høstsemesteret.

Du finner din timeplan på innlogget side på student.oslomet.no etter at du har semesterregistrert deg. Før du har semesterregistrert deg må du søke opp ditt studium fra forsiden av student.oslomet.no for å finne timeplanen.